Opublikowany: 19, grudzień, 2014, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Ceny za wodę i ścieki w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że na mocy podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 18.12.2014 r., oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z późn. zm.), dotychczasowe ceny za zbiorową dostawę wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Oława nie ulegają zmianie i wynosić będą nadal:

1. Dla gospodarstw domowych i na cele socjalne:
– opłata za wodę: 3,41 zł /m3 + 8% VAT
– opłata za odprowadzanie ścieków: 6,49 zł /m3 + 8% VAT

2. Dla pozostałych odbiorców:
– opłata za wodę:  5,47 zł /m3 + 8% VAT

– opłata za odprowadzanie ścieków:  7,13 zł /m3 + 8% VAT

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.