Opublikowany: 2, maj, 2019, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Dopłata do cen za wodę i ścieki dla odbiorców usług z grupy taryfowej gospodarstwa domowe i odbiorcy korzystający z wody wyłącznie na cele socjalne

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie informuje, iż Rada Miejska w Oławie na  sesji w dniu 25.04.2019 r. podjęła uchwałę w sprawie kontynuowania dopłat do cen za wodę i ścieki w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Oława dla odbiorców usług z grupy taryfowej gospodarstwa domowe i na cele socjalne. Dopłaty, o których mowa w §1 uchwały Nr L/330/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 września 2018 r., obowiązują od dnia wejścia w życie nowych taryf dla zbiorowego zapotrzebowania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych przez organ regulacyjny do dnia 30 czerwca 2019 r. Więcej o dopłacie do taryfy tutaj.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.