Opublikowany: 1, luty, 2013, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Informacja o nielegalnym poborze wody lub odprowadzaniu ścieków.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie nierzadko spotyka się w swojej działalności z problemem nielegalnego poboru wody czy nielegalnego odprowadzania ścieków. Aby zmniejszyć do minimum przypadki kradzieży tego typu potrzebne jest również zaangażowanie wszystkich Odbiorców – skala bezumownego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków ma wpływ na wysokość ponoszonych przez wszystkich Odbiorców opłat za wodę i ścieki.  

Przypominamy, że zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 rok, nr 72, poz. 747,
z późniejszymi zmianami):

1) z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach:

– poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy,

– poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł.

 
2) nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy.

 
Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków można przekazywać
w Biurze Obsługi Klienta osobiście bądź telefonicznie pod numerami telefonu: 71 303 95 30, 71 303 95 37.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.