Opublikowany: 13, czerwiec, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Informacja o taryfie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, iż wobec złożonego odwołania przez Burmistrza Miasta Oława od decyzji Nr WR.RET.070.213.2018.MK z dnia 21.05.2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Oława, wejście nowej taryfy będzie miało miejsce w terminie późniejszym.

W związku z powyższym nadal obowiązują ceny i stawki opłat z zatwierdzonej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków na terenie miasta Oława przyjętej Uchwałą XXXVII/263/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30.11.2017 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Oławie w sprawie taryf

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.