Opublikowany: 21, sierpień, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Informacja w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Oława na okres 3 lat

Informujemy, iż Spółka zwróciła się do Prezesa Wód Polskich z prośbą o szybsze, niż wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. przed dniem 27.08.2018 r., rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Oława o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji ws. zatwierdzenia taryf na okres 3 lat do czasu rozpatrzenia skargi Burmistrza przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

W przypadku przychylenia się Prezesa PGW Wody Polskie do wniosku Burmistrza, ceny za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowy odbiór ścieków pozostałyby na obecnym poziomie aż do czasu rozstrzygnięcia przez WSA.

W przypadku natomiast odmowy uwzględnienia wniosku Burmistrza decyzja Wód Polskich ws. zatwierdzenia taryf na okres 3 lat musiałaby zostać wykonana. Wówczas nowe taryfy weszłyby w życie od 1 września bieżącego roku.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.