Opublikowany: 4, listopad, 2011, przez: Piotr Kusiak

Sprzedaż środków trwałych

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zaprasza do składania ofert na zakup n/w środków:

Lp.

Nazwa środka

Jednostka miary

ilość

stan

1

1

2

3

4

1

Przesiewacz bębnowy Nova Screen fi 900 DB 51 z napędem

Szt.

2

urządzenia sprawne

2

Piaskownik fi 290 ZS wraz z silnikiem i przekładnią B 1020 SK 3382-AF-71S/4

Szt.

1

urządzenie sprawne, po remoncie kapitalnym

3

Przenośnik ślimakowy z prasa skratek PRF 0043/0001/D z napędem

Szt.

1

urządzenie sprawne

4

Osie taśmociągu (z kołami)

Szt.

1

nadające się do użytkowania

5

Kontenery na śmieci 1000 litrów

Szt.

1

uszkodzone

6

Kompresor tłokowy WAN – AW nr 645 – zestaw

Szt.

1

uszkodzony

Wymienione w tabeli środki (urządzenia) można oglądać w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00  na terenie oczyszczalni ścieków w Oławie przy ul. Rybackiej 31 (tel. 71/31 39 765) do dnia 14.11.2011 r.

Wszelkich informacji na temat środków przeznaczonych do sprzedaży udziela Pan Janusz Gęsior, pod nr tel.: 664979159 (kontakt w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00).

Pisemne oferty zakupu należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do

15.11.2011 r., do godziny 11:45 w siedzibie Spółki w Oławie przy ul. 3 Maja 30 (pok. nr 9).

Kopertę należy opisać:

Oferta zakupu ……………………………………………………

(nazwa środka (-ów) – wg tabeli

W ofercie należy podać dane osoby/firmy składającej ofertę oraz kontaktowy nr telefonu.

Komisyjne otwarcie ofert  odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12 :00 (posiedzenie niejawne). Po zakończeniu prac komisji ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki. Oferenci, którzy złożą najkorzystniejsze oferty zostaną poinformowani pisemnie o wyniku postępowania.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  bez podania przyczyn.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.