Opublikowany: 15, maj, 2012, przez: Piotr Kusiak

Stan zaawansowania prac na Kontrakcie K1 po jego rozwiązaniu z winy Wykonawcy

Drodzy mieszkańcy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie poniżej zamieszcza aktualny  postęp prac na Kotrakcie K1 pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok”.

Komisja Inwentaryzacyjna
W części wschodniej, w ramach działania Komisji Inwentaryzacyjnej zakończono prace związane z odkrywkami kontrolnymi i kamerowaniem wybudowanych kanałów. Komisja skompletowała dokumentację, dokonała analizy zebranego materiału i wypracowała uwagi. Przygotowano protokół końcowy z inwentaryzacji części wschodniej i przedstawiono stronom kontraktu do podpisania.

W części zachodniej dokonano inwentaryzacji stacji próżniowo tłocznej przy ul. Szmaragdowej. Sprawdzono stan i działanie zasuw oraz hydrantów na wybudowanej sieci wodociągowej. Podjęto próbę oceny stanu technicznego studni oraz kanalizacji grawitacyjnej jednak ze względu na zabrudzenia i obecność wody na chwilę obecną obiekty te nie nadają się do kontroli.
Geodeta, ze strony wykonawcy, dokonuje inwentaryzacji geodezyjnej profili wykonanych rurociągów ciśnieniowych. Komisja na bieżąco kompletuje i analizuje zebrany materiał.

Spółka na bieżąco monitoruje stan dróg w rejonie części zachodniej inwestycji w trasie przeprowadzonych robót. W przypadku uwag mieszkańców dot. stanu tych dróg lub uwag dot. zobowiązań Wykonawcy – Energopol Południe S.A. prosimy o kontakt z Koordynatorem Kontraktu p. Tomaszem Kułakowskim w Jednostce Realizującej Projekt pod nr tel. 71 303 95 36 lub 662 15 90 74.

Komisja Odbiorowa
W dniu 10.05.2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Odbiorowej dla zakończonej inwentaryzacją części wschodniej inwestycji. W wyniku prac Komisji sporządzono stosowny protokół. Protokół został zgodnie zaakceptowany przez przedstawicieli Spółki i Inżyniera Kontraktu natomiast przedstawiciele wykonawcy – Energopol Południe S.A. odmówili jego podpisania. Protokół ten jest konieczny do wystawienia przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia.

Historia Kontraktu kliknij tutaj

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.