Opublikowany: 12, październik, 2023, przez: Jacek Mruklik

Stanowisko ZWiK Sp. z o.o. w Oławie ws. awarii na oczyszczalni ścieków

Spółka kilkukrotnie odnosiła się do informacji nt. pojawiających się okresowo nieprzyjemnych zapachów w rejonie ul. Rybackiej i Lipowej. Po raz kolejny podkreślamy, że ani kilkukrotne wizyty inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ani interwencje innych instytucji nie potwierdziły kierowanych pod adresem Spółki zarzutów jakoby ich źródłem było funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

Awaria, która wystąpiła w godzinach porannych w dniu 1 września, została przez nas usunięta w ciągu kilku godzin. Uszkodzeniu uległ jeden spośród kilkunastu falowników funkcjonujących na terenie oczyszczalni. Jego praca nie ma bezpośredniego wpływu na proces technologiczny związany z oczyszczaniem.

Chcemy podkreślić, że awaria ta nie była i nie mogła być przyczyną zgłaszanych przez mieszkańców uciążliwości w miesiącu sierpniu, czyli przed wystąpieniem awarii urządzenia.

W wynikach chwilowych próbek ścieków pobranych z wylotu wykazano nieznaczne przekroczenia, jednak nie stwierdzono istotnego wpływu na jakość wody w odbiorniku ścieków.

Nie każde zdarzenie związane z awarią jakiegoś urządzenia na terenie oczyszczalni ścieków wymaga zgłaszania do WIOŚ, Wód Polskich, czy Urzędu Miasta. Spółka realizuje swoje procesy zgodnie
z wymaganiami odpowiednich przepisów i w przypadkach tego wymagających, zawsze powiadamia właściwe organy i instytucje.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.