Opublikowany: 30, sierpień, 2019, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 24c ust. 2, art. 24j, w związku z art. 27a ust. 3 pkt 2) i art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) w dniu 28.08.2019 r. ogłoszona została decyzja Nr WR.RZT.070.69.2019.MS z dnia 2 sierpnia 2019 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Decyzją zatwierdzono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Oława na okres 3 lat oraz orzeczono o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy, do dnia wejścia w życie nowej taryfy. Zasadniczym powodem skrócenia wprowadzenia nowej taryfy był znaczący wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej (od 40,2% do 52,4%), a tym samym wzrost kosztów świadczenia usług, w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfa obowiązuje od 05.09.2019 r.

W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy

  1. Dla gospodarstw domowych i na cele socjalne:
– opłata za wodę 4,28 zł/m3
– opłata za odprowadzanie ścieków 7,97 zł/m3
  1. Dla pozostałych odbiorców:
– opłata za wodę 5,85 zł/m3
– opłata za odprowadzanie ścieków 7,97 zł/m3

W okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania nowej taryfy

  1. Dla gospodarstw domowych i na cele socjalne:
– opłata za wodę 4,47 zł/m3
– opłata za odprowadzanie ścieków 8,20 zł/m3
  1. Dla pozostałych odbiorców:
– opłata za wodę 6,08 zł/m3
– opłata za odprowadzanie ścieków 8,20 zł/m3

W okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy

  1. Dla gospodarstw domowych i na cele socjalne:
– opłata za wodę 4,60 zł/m3
– opłata za odprowadzanie ścieków 8,41 zł/m3
  1. Dla pozostałych odbiorców:
– opłata za wodę 6,21 zł/m3
– opłata za odprowadzanie ścieków 8,41 zł/m3

Powyższe ceny zawierają 8% podatku VAT.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.