Opublikowany: 11, lipiec, 2017, przez: Dariusz Piaskiewicz

Wprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej zabronione

Uprzejmie przypominamy, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej rur spustowych odprowadzających wodę z dachów, drenaży, wpustów odwadniających place czy parkingi itp. są niezgodne z prawem.

Nielegalne podłączenia powodują między innymi to, że w przypadku intensywnych opadów deszczu sieć sanitarna ulega przepełnieniu. Powstają zakłócenia w pracy urządzeń lokalnych przepompowni oraz oczyszczalni ścieków, które generują dodatkowe koszty, negatywnie wpływając na wysokość opłat z tytułu odprowadzania ścieków.

Bardzo prosimy o dokonanie przeglądu posiadanych przez Państwa instalacji i podłączeń,
a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji o niezwłoczne ich rozdzielenie. Brak działań w tym zakresie naraża właściciela posesji na sankcje, którymi są ograniczenie wolności albo grzywna w wysokości do 10 000 zł (art. 28 ust. 4 i ust. 4a Ustawy z dnia 12 czerwca 2006 r., Dz.U. Nr 123, poz. 858 wraz z późniejszymi zmianami).

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.