Opublikowany: 20, sierpień, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Wystąpienie Burmistrza Miasta Oława o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa PGW Wody Polskie

W związku ze skargą, złożoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Oława na okres 3 lat, Burmistrz Miasta Oława zwrócił się do Prezesa Wód Polskich z wnioskiem o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania przedmiotowej decyzji do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia skargi przez WSA w Warszawie.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.