Opublikowany: 8, styczeń, 2019, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Wzrost cen energii elektrycznej

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie z uwagą i niepokojem śledzi sytuację gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej na rynku. Sytuacja taka może mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i rodzić konieczność zweryfikowania cen taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W ubiegłym roku z powodu bezpodstawnego, jednostronnego odstąpienia przez wykonawcę od umowy sprzedaży energii do obiektów Spółki i konieczności jej zakupu po nowych, wyższych cenach, nastąpił 45% wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej w porównaniu do kosztów przedstawionych organowi regulacyjnemu – Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie przy kalkulacji obecnej taryfy. O powyższej sytuacji Spółka poinformowała Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jak również Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.