Opublikowany: 11, lipiec, 2017, przez: Dariusz Piaskiewicz

Zalewanie ściekami pomieszczeń

Spółka informuje, iż w okresach wzmożonych opadów deszczu, otrzymuje sygnały o zalaniu ściekami dolnych partii niektórych nieruchomości.

Wyjaśniamy, iż przyczyną powyższego jest wadliwie wykonana instalacja wewnętrzna w tych nieruchomościach i zamontowane w niej, w nisko położonych pomieszczeniach, studzienki rewizyjne lub kratki ściekowe.

Miejska sieć kanalizacji sanitarnej w Oławie została zaprojektowana wyłącznie
do odprowadzania ścieków komunalnych, a jej przepustowość została dobrana zgodnie
z wymaganiami o czym świadczy prawidłowe funkcjonowanie w okresach bez intensywnych opadów deszczu.

Do cofania się ścieków z kanalizacji sanitarnej, dochodzi podczas ulewnych burz,
kiedy to dopływa do niej nielegalnie odprowadzana woda z dachów, drenaży, wpustów odwadniających place czy parkingi.

Informujemy, że za powyższe przewidziana jest sankcja ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10 000 zł (art. 28 ust. 4 i ust. 4a Ustawy z dnia 12 czerwca 2006 r., Dz.U. Nr 123, poz. 858 wraz z późniejszymi zmianami).

Za szkody spowodowane powyższym Spółka nie ponosi odpowiedzialności.

Aby skutecznie zabezpieczyć pomieszczenia przed zalewaniem ściekami zalecamy natychmiastowe uszczelnienie lub likwidację znajdujących się w nich studzienek rewizyjnych
i kratek ściekowych bądź montaż klap przeciwzalewowych. W przypadku zainteresowania takim rozwiązaniem prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.