Opublikowany: 2, grudzień, 2021, przez: Grzegorz Zienkiewicz

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie wymienia wodomierze

Szanowni Państwo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie uprzejmie informuje, iż przystępuje do wymiany wodomierzy. Wymiana odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem uwzględniającym terminy, w których kończą się legalizacje obecnie zainstalowanych przyrządów.

Zwracamy się zatem do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie swoich nieruchomości oraz o ułatwienie naszym monterom dostępu do wodomierzy, poprzez usunięcie zbędnych elementów, zabudów lub przeszkód. W przypadku zidentyfikowania przez naszych monterów, zbyt małej przestrzeni dla nowego wodomierza, prosimy o przebudowanie instalacji i miejsca zestawów wodomierzowych zgodnie z obowiązującymi normami, aby umożliwić sprawny montaż nowego urządzenia.

Wymiana będzie prowadzona od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 20. W przypadku Państwa nieobecności, monterzy będą ponawiali próby dostępu do wodomierzy. Uprzejmie informujemy, iż przed wstępem na teren nieruchomości nasi monterzy okażą stosowną legitymację i pisemne upoważnienie. W przypadku Państwa wątpliwości co do tożsamości monterów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub pod numerem telefonu pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego 994, który potwierdzi ich dane i prawo do wstępu na teren nieruchomości z upoważnienia ZWiK Sp. z o.o. w Oławie.

Wobec nadal występującego na terenie kraju stanu epidemii i konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, chcemy zapewnić Państwa o zastosowaniu przez naszych monterów niezbędnych, wymaganych środków dla ochrony bezpieczeństwa i zdrowia. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i prosimy pełną współpracę w wymianie urządzeń z przestrzeganiem m.in. zasad „DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka”. Zasady bezpieczeństwa przy wymianie wodomierzy zamieszczone są na głównej stronie niniejszego serwisu i można się z nimi zapoznać także tutaj.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.