Prace na Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Otoku 14-15 sierpnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że w ramach okresowego płukania sieci wodociągowej prowadzić będzie dodatkowe czynności na Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Otoku. Działania związane z wyłączeniem z pracy części instalacji niezbędnej do dostawy wody mają charakter profilaktyczny i są standardowym procesem eksploatacji sieci wodociągowych. Jednak z uwagi na ich zakres, jak i znaczenie dla zbiorowego zaopatrzenia, prace prowadzone będą przy pełnej mobilizacji zespołu naszej firmy i podmiotu zewnętrznego. Prace prowadzone będą w sposób ciągły od godzin południowych 14 sierpnia br. przez kolejnych 48 godzin. O ich rozpoczęciu jak i zakończeniu będziemy informować poprzez system BASIA, oraz komunikaty na naszej stronie internetowej.

Jednocześnie informujemy, iż Spółka pomimo dużego zakresu prowadzonych prac zapewni ciągłość dostaw wody, jednak przy niższym niż standardowo ciśnieniu. Od Państwa zrozumienia i umiarkowanego korzystania z wody w tym okresie zależy, czy ograniczenia w jej dostawie będą dotkliwe czy też nie. Prosimy, aby w dniach 14 i 15.08. br. wstrzymać się z pracami, przy wykonaniu których potrzebujemy dużych ilości wody tj. z nawadnianiem ogrodów, napełnianiem basenów, myciem dużych powierzchni, samochodów, czy praniem. Jeżeli jest to możliwe, sugerujemy wcześniejsze ich wykonanie. Podczas prowadzonych prac, w przypadku nadmiernego zapotrzebowania na wodę, mogą wystąpić chwilowe wahania jej ciśnienia, w tym okresowe jej zaniki na wyższych piętrach budynków. W związku z wahaniami ciśnienia w sieci wodociągowej może dojść do tymczasowego zerwania miękkich osadów w Państwa instalacjach. Awaryjnie w tym okresie, całodobowo uruchomiony zostanie przy ul. Nowy Otok na terenie SUW bezpłatny zastępczy punkt poboru wody.

W przypadku wystąpienia niepokojących zdarzeń prosimy o kontakt telefoniczny ze specjalnie na tę okazję uruchomionym w dniach 14 i 15 sierpnia br., w godzinach od 7:00 do 16:00, Biurem Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 71 303-95-30 lub 71 303-95-37 oraz całodobowym numerem pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego 994. Zapraszamy też do korzystania z systemu BASIA automatycznie informującego o wszystkich zdarzeniach dotyczących dostawy wody lub odbioru ścieków oraz odwiedzin naszej strony internetowej.

Za wynikłe utrudnienia z tytułu prowadzonych prac jeszcze raz przepraszamy.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.