Prace poprawkowe na sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Nowy Otok Zachód

20.09.2016 r.
Wykonawca zakończył roboty związane z odtworzeniem nawierzchni w ul. Kryształowej. W chwili obecnej kompletowana jest dokumentacja odbiorowa.

13.09.2016 r.
Wykonawca zakończył roboty w ul. Kryształowej. W ubiegłym tygodniu zostały wykonane próby podciśnieniowe kolektorów w ul. Kryształowej oraz Szmaragdowej.

06.09.2016 r.
Wykonawca zakończył zasadnicze roboty związane z reprofilacją kolektora podciśnieniowego w ul. Kryształowej. W bieżącym tygodniu Wykonawca realizuje odbudowę nawierzchni drogowej i porządkuje teren budowy.

30.08.2016 r.
Wykonawca realizuje roboty związane z reprofilacją kolektora kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kryształowej. W ostatnim tygodniu Wykonawca zrealizował reprofilację około 178,32m. Prace wykonywane są w pobliżu działek 15/32, 15/9, 15/12 AM-83 oraz 12/6 AM-83. 

23.08.2016 r.
Wykonawca kontynuuje roboty związane z reprofilacją kolektora kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kryształowej. W ostatnim tygodniu Wykonawca zrealizował reprofilację około 68,13m. W kolejnych dniach roboty będą realizowane w pobliżu działek 15/32, 12/6, 15/9 AM-83. 

18.08.2016 r.
W związku z opóźnieniami w realizacji robót w ul. Kryształowej w dniu dzisiejszym Wykonawca przedstawił zaktualizowany harmonogram: 

Harmonogram robót – ulica Kryształowa w Oławie (kolektor KP-5)

Poz.

Ulica

Czas trwania robót

 Opis

1

Kryształowa

 18.08-05.09.2016 

 Przeprofilowanie kanalizacji podciśnieniowej    wraz z odtworzeniem nawierzchni

17.08.2016 r.
Wykonawca realizuje w dalszym ciągu roboty związane z reprofilacją kolektora kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kryształowej. W ostatnim tygodniu Wykonawca zrealizował reprofilację około 31m kolektora podciśnieniowego wzdłuż istniejącego rowu melioracyjnego.

10.08.2016 r.
Wykonawca kontynuuje roboty związane z reprofilacją kolektora kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kryształowej. W ostatnim tygodniu Wykonawca zrealizował reprofilację około 16,5m kolektora w rejonie posesji nr 21. 

02.08.2016 r.
Wykonawca kontynuuje roboty związane z reprofilacją kolektora kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kryształowej. W ostatnim tygodniu Wykonawca zrealizował reprofilację około 57m kolektora w rejonie posesji nr 21. 

26.07.2016 r.
Wykonawca kontynuuje roboty związane z reprofilacją kolektora kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kryształowej. W ostatnim tygodniu Wykonawca zrealizował reprofilację około 52m kolektora w rejonie posesji nr 25, 21. 

19.07.2016 r.
Wykonawca kontynuuje roboty związane z reprofilacją kolektora kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kryształowej. W ostatnim tygodniu Wykonawca zrealizował reprofilację około 45m kolektora w rejonie posesji nr 27, 25, 21. 

13.07.2016 r.
Wykonawca rozpoczął roboty w ul. Kryształowej od końca kolektora zlokalizowanej w sąsiedztwie posesji nr 25 i 27. W bieżącym tygodniu Wykonawca planuje zrealizować prace do wysokości posesji nr 21. 

07.07.2016 r.
Wykonawca zakończył reprofilację kolektorów podciśnieniowych ul. Szmaragdowej. W bieżącym tygodniu Wykonawca finalizuje roboty odtworzeniowe terenu stacji próżniowo-tłocznej oraz odbudowę nawierzchni drogowych. W kolejnych dniach Wykonawca planuje przystąpić do robót poprawkowych w ul. Kryształowej. W związku z powyższym w rejonie ww. ulicy mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Poniżej harmonogram prac na ww. odcinku: 

Harmonogram robót – ulica Kryształowa w Oławie (kolektor KP-5)

Poz.

Ulica

Czas trwania robót

 Opis

1

Kryształowa

 07.07-05.08.2016 

 Przeprofilowanie kanalizacji podciśnieniowej    wraz z odtworzeniem nawierzchni

28.06.2016 r.
Wykonawca zakończył reprofilację równoległych kolektorów KP-1, KP-4, KP-10 w jezdni ul. Szmaragdowej. W bieżącym tygodniu Wykonawca będzie realizował odbudowę nawierzchni drogowych oraz reprofilację kolektorów podciśnieniowych w rejonie stacji próżniowo-tłocznej. Poniżej zaktualizowany harmonogram prac na ww. odcinku: 

Harmonogram robót – ulica Szmaragdowa w Oławie (kolektory KP-1, KP-4, KP-10)

Poz.

Ulica

Czas trwania robót

 Opis

1

Szmaragdowa

 28.06-02.07.2016 

 Przeprofilowanie kanalizacji podciśnieniowej    wraz z odtworzeniem nawierzchni

21.06.2016 r.
ciągu ostatniego tygodnia Wykonawca przeprofilował ok. 70 m rurociągu podciśnieniowego na kolektorze KP-1. W bieżącym tygodniu Wykonawca będzie realizował prace w ul. Szmaragdowej w rejonie skrzyżowania z ul. Rubinową.

14.06.2016 r.
Wykonawca kontynuuje reprofilację równoległych kolektorów KP-1, KP-4, KP-10 w ul. Szmaragdowej. W ciągu ostatniego tygodnia łącznie dokonano reprofilacji ok. 175m rurociągów podciśnieniowych. 

07.06.2016 r.
Wykonawca realizuje reprofilację równoległych kolektorów KP-1, KP-4, KP-10 w ul. Szmaragdowej. W ciągu ostatniego tygodnia łącznie dokonano reprofilacji ok. 190m rurociągów podciśnieniowych. Poniżej zaktualizowany harmonogram prac na ww. odcinku: 

Harmonogram robót – ulica Szmaragdowa w Oławie (kolektory KP-1, KP-4, KP-10)

Poz.

Ulica

Czas trwania robót

 Opis

1

Szmaragdowa

 08.06-25.06.2016 

 Przeprofilowanie kanalizacji podciśnieniowej    wraz z odtworzeniem nawierzchni

31.05.2016 r.
Wykonawca w dalszym ciągu realizuje reprofilację równoległych kolektorów KP-1, KP-4, KP-10 w ul. Szmaragdowej. W ciągu ostatniego tygodnia łącznie dokonano reprofilacji ok. 50m rurociągów podciśnieniowych.  

24.05.2016 r.
Wykonawca kontynuuje roboty w ul. Szmaragdowej na kolektorach KP-1, KP-4, KP-10. W ubiegłym tygodniu przeprofilowano ok. 80 m kolektora KP-4, ok. 80 m kolektora KP-10 oraz ok. 35 m kolektora KP-1.

17.05.2016 r.
Wykonawca zakończył prace poprawkowe w ul. Szmaragdowej na kolektorze KP-17. W bieżącym tygodniu Wykonawca kontynuuje roboty w ul. Szmaragdowej na kolektorach KP-1, KP-4, KP-10.

11.05.2016 r.
Wykonawca przystępuje do realizacji robót poprawkowych w ul. Szmaragdowej na kolektorach KP-1, KP-4, KP-10. Poniżej harmonogram planowanych prac na ww. odcinku

Harmonogram robót – ulica Szmaragdowa w Oławie (kolektory KP-1, KP-4, KP-10)

Poz.

Ulica

Czas trwania robót

 Opis

1

Szmaragdowa

 12.05-14.06.2016 

 Przeprofilowanie kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni

10.05.2016 r.
W ostatnim tygodniu Wykonawca zrealizował roboty poprawkowe w ul. Szmaragdowej na kolektorze KP-17 na odcinku około 85 m. W bieżącym tygodniu Wykonawca planuje zakończenie prac na kolektorze KP-17 i rozpoczęcie prac poprawkowych na kolektorach KP-1, KP-4 oraz KP-10.

04.05.2016 r.
Wykonawca zakończył prace w ul. Jantarowej wraz z odtworzeniem terenu. W bieżącym tygodniu Wykonawca będzie realizował roboty poprawkowe w ul. Szmaragdowej w rejonie stacji próżniowo-tłocznej na kolektorze KP-17.

26.04.2016 r.
Wykonawca realizuje prace w ul. Jantarowej. W ostatnim tygodniu Wykonawca dokonał reprofilacji na odcinku około 207 m. Wykonawca planuje zakończyć roboty w ul. Jantarowej do dnia 27.04.2016 r. W kolejnym etapie Wykonawca planuje przystąpić do robót poprawkowych w ul. Szmaragdowej (odcinek drogi tłuczniowej). Poniżej harmonogram planowanych prac na ww. odcinku

Harmonogram robót – ulica Szmaragdowa w Oławie (kolektor KP-17)

Poz.

Ulica

Czas trwania robót

 Opis

1

Szmaragdowa

 27.04-12.05.2016 

 Przeprofilowanie kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni

19.04.2016 r.
Wykonawca zakończył roboty w ul. Szafirowej w zakresie odcinków w drogach gruntowych i tłuczniowych. Obecnie Wykonawca realizuje prace w ul. Jantarowej. W ostatnim tygodniu Wykonawca wykonał reprofilację kolektora podciśnieniowego na długości około 130 m.

12.04.2016 r.
Wykonawca zakończył roboty związane z przeprofilowaniem kolektora podciśnieniowego w ul. Szafirowej na odcinku pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Bursztynową. W chwili obecnej trwają prace porządkowe oraz odbudowa nawierzchni. W kolejnych dniach Wykonawca będzie realizował prace w ul. Jantarowej w rejonie posesji nr 2. Poniżej harmonogram planowanych prac na ww. odcinku

Harmonogram robót – ulica Jantarowa w Oławie 

Poz.

Ulica

Czas trwania robót

 Opis

1

Jantarowa

 12.04-11.05.2016 

 Przeprofilowanie kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni

05.04.2016 r.
Wykonawca zakończył roboty związane z przeprofilowaniem kolektora podciśnieniowego w rejonie SUW przy ul. Nowy Otok oraz w rejonie posesji nr 1a. W chwili obecnej trwają prace porządkowe oraz odbudowa nawierzchni. W kolejnych dniach Wykonawca będzie realizował prace w ul. Szafirowej na odcinku między ulicą Szmaragdową a Bursztynową. Poniżej harmonogram planowanych prac na ww. odcinku

Harmonogram robót – ulica Szafirowa w Oławie – kolektor KP-2 – drogi gruntowe (odcinek pomiędzy ul. Szmaragdową a Bursztynową)

Poz.

Ulica

Czas trwania robót

 Opis

1

 Szafirowa

 06.04-14.04.2016 

 Przeprofilowanie kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni

30.03.2016 r.
Wykonawca w dalszym ciągu kontynuuje roboty związane z przeprofilowaniem kolektora podciśnieniowego w rejonie SUW przy ul. Nowy Otok oraz w rejonie posesji nr 1a. W ostatnim tygodniu wykonano reprofilację około 36 m kolektora.

22.03.2016 r.
Wykonawca kontynuuje roboty związane z przeprofilowaniem kolektora podciśnieniowego w rejonie SUW przy ul. Nowy Otok oraz w rejonie posesji nr 1a. W ostatnim tygodniu przeprofilowano około 62 m kolektora.

15.03.2016 r.
Wykonawca w bieżącym tygodniu rozpoczął roboty związane z przeprofilowaniem kolektora podciśnieniowego w rejonie SUW przy ul. Nowy Otok oraz w rejonie posesji nr 1a. Poniżej harmonogram planowanych prac. 

Harmonogram robót – ulica Szafirowa w Oławie – kolektor KP-2 – drogi gruntowe

Poz.

Ulica

Czas trwania robót

 Opis

1

 Szafirowa

 14.03-08.04.2016 

 Przeprofilowanie kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni

02.03.2016 r.
Wykonawca finalizuje prace związane z wywozem nadmiaru gruntu z odkładu w ul. Diamentowej. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne oraz wodno-gruntowe Wykonawca zrewidował plany i nie rozpocznie w bieżącym prac w ul. Jantarowej. 

25.02.2016 r.
Wykonawca realizuje prace związane z wywozem nadmiaru urobku z wykopów w ul. Diamentowej. W przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie robót poprawkowych w ul. Jantarowej od skrzyżowania z ul. Szmaragdową.

17.02.2016 r.
W bieżącym tygodniu Wykonawca przystąpi do wymiany uszkodzonego kabla do celów monitoringu zaworów kanalizacji podciśnieniowej na odcinku między studniami SP91-SP92. Ponadto planowane jest przeprowadzenie próby szczelności kolektora w ul. Diamentowej.  

11.02.2016 r.
Roboty związane z reprofilacją kolektora podciśnieniowego w ul. Diamentowej zostały zakończone. W chwili obecnej Wykonawca prowadzi roboty porządkowe oraz odbudowę nawierzchni drogowej.

02.02.2016 r.
Wykonawca kontynuuje roboty w ul. Diamentowej. Do chwili obecnej zakres prac poprawkowych w ul. Diamentowej został zrealizowany w 70%. Wykonawca planuje zakończyć roboty związane z reprofilacją kolektora podciśnieniowego do końca bieżącego tygodnia.

26.01.2016 r.
W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz licznymi kolizjami z istniejącą infrastrukturą Wykonawca przeprofilował w ubiegłym tygodniu ok. 18m kolektora podciśnieniowego. W bieżącym tygodniu prace w ul. Diamentowej będą kontynuowane. 

19.01.2016 r.
Wykonawca kontynuuje roboty w ul. Diamentowej. W ciągu ostatniego tygodnia Wykonawca przeprofilował ok. 50m kolektora podciśnieniowego. W bieżącym tygodniu prace będę prowadzone w rejonie posesji nr 9 i 7. 

12.01.2016 r.
W ciągu ostatniego tygodnia Wykonawca przeprofilował ok. 30m kolektora podciśnieniowego w ul. Diamentowej. W najbliższych dniach prace będę prowadzone w rejonie posesji nr 9 i 7. 

07.01.2016 r.
Wykonawca kontynuuje roboty ziemne w związku z przeprofilowaniem kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej. W najbliższych dniach prace będę prowadzone w rejonie posesji nr 15. 

31.12.2015 r.
Wykonawca uporządkował i zabezpieczył teren budowy przed zbliżającym się wydłużonym weekendem. Dojazd do posesji został mieszkańcom zapewniony.

28.12.2015 r.
Wykonawca wznowił roboty ziemne w ul. Diamentowej.

22.12.2015 r.
W związku ze zbliżającymi się świętami Wykonawca wstrzymał roboty ziemne w ul. Diamentowej i uporządkował teren budowy. Przejezdność jezdni ul. Diamentowej oraz dojazd do posesji został mieszkańcom zapewniony.

16.12.2015 r.
Wykonawca kontynuuje roboty w ul. Diamentowej. W bieżącym tygodniu prace prowadzone są w rejonie posesji nr 22 oraz 20.

08.12.2015 r.
Wykonawca realizuje roboty w ul. Diamentowej na wysokości posesji nr 19 oraz 24. W kolejnych dniach front robót będzie przesuwał się w kierunku posesji nr 22 oraz 20.

04.12.2015 r.
W związku z zakończeniem robót w ul. Perłowej oraz uzyskaniem rozwiązania projektowego kolizji w ul. Diamentowej, Wykonawca od dnia 07.12.2015 r. planuje wznowić roboty poprawkowe w ww. ulicy. Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram.

Harmonogram robót – ulica Diamentowa w Oławie

Poz.

Ulica

Czas trwania robót

 Opis

1

 Diamentowa

 07.12-21.12.2015 r.

 Przeprofilowanie kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni

02.12.2015 r.
Wykonawca zakończył roboty ziemne w ul. Perłowej. W chwili obecnej Wykonawca realizuje odbudowę nawierzchni zajmowanego pasa drogowego. Wykonawca planuje zakończyć prace w ul. Perłowej do końca bieżącego tygodnia. 

25.11.2015 r.
Wykonawca realizuje roboty poprawkowe w ul. Perłowej. Do dnia dzisiejszego wykonano przeprofilowanie około 25 m kolektora podciśnieniowego. Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram.

Planowany termin prowadzenia robót w ulicy Perłowej w Oławie

Poz.

Ulica

Czas trwania robót

 Opis

1

 Perłowa

 23.11-11.12.2015 r.

 Przeprofilowanie kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni

23.11.2015 r.
W związku z wstrzymaniem robót w ul. Diamentowej ze względu na napotkaną kolizję, Wykonawca w bieżącym tygodniu przystąpi do realizacji prac poprawkowych w ul. Perłowej. 

18.11.2015 r.
W związku z napotkaną kolizją z istniejącą infrastrukturą roboty w ul. Diamentowej zostały wstrzymane do czasu uzyskania od projektanta rozwiązania zamiennego.

12.11.2015 r.
Wykonawca kontynuuje roboty ziemne w ul. Diamentowej w rejonie posesji nr 35, 34, 21, 32, 30. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem prace w ul. Diamentowej Wykonawca planuje zrealizować do dnia 05.12.2015 r.

04.11.2015 r.
Roboty w ul. Malachitowej zostały zakończone. Wykonawca przystępuje do rozpoczęcia robót ziemnych w ul. Diamentowej. W bieżącym tygodniu planowane są roboty w rejonie skrzyżowania z ul. Szmaragdową oraz na wysokości posesji nr 35, 34, 21, 32, 30.

28.10.2015 r.
Roboty sieciowe w ul. Malachitowej zostały ukończone. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi panującymi w ubiegłym tygodniu Wykonawca nie zdołał zakończyć robót odtworzeniowych. Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni w ul. Malachitowej realizowane są w bieżącym tygodniu. Rozpoczęcie robót w ul. Diamentowej jest uwarunkowane wcześniejszym zakończeniem prac w ul. Malachitowej.

22.10.2015 r.
Prace w ul. Malachitowej znajdują się w końcowej fazie. W kolejnym etapie Wykonawca będzie prowadził roboty w ul. Diamentowej. Poniżej zamieszczamy harmonogram prac w ul. Diamentowej. Rozpoczęcie robót w ul. Diamentowej uwarunkowane jest zakończeniem robót w ul. Malachitowej.

Planowany termin prowadzenia robót w ulicy Diamentowej w Oławie

Poz.

Ulica

Czas trwania robót

 Opis

1

 Diamentowa

 26.10-22.11.2015 r.

 Przeprofilowanie kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni

20.10.2015 r.
Roboty ziemne oraz roboty związane z przeprofilowaniem kolektora podciśnieniowego w ul. Malachitowej znajdują się w finalnej fazie. W kolejnym etapie realizowana będzie odbudowa nawierzchni. Wykonawca planuje zakończyć ww. roboty w bieżącym tygodniu.  Z początkiem przyszłego tygodnia Wykonawca planuje rozpoczęcie robót w ul. Diamentowej.

16.10.2015 r.
Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) do dnia dzisiejszego zrealizowała około 50% robót w ul. Malachitowej. W chwili obecnej wykonywane są roboty związane z przeprofilowaniem kolektora kanalizacji podciśnieniowej w rejonie posesji nr 21.

07.10.2015 r.
W bieżącym tygodniu firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) wykonuje roboty związane z przeprofilowaniem kolektora kanalizacji podciśnieniowej w ul. Malachitowej na wysokości posesji nr 6 i 8.

01.10.2015 r.
Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) w dalszym ciągu wykonuje roboty związane z przeprofilowaniem kolektora kanalizacji podciśnieniowej w ul. Malachitowej na wysokości posesji nr 3.

28.09.2015 r.
Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) kontynuuje roboty ziemne w ul. Malachitowej. W dniu dzisiejszym realizowane są roboty odtworzeniowe oraz przekopy w celu zlokalizowania przewodów do celu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej na wysokości posesji nr 3.

25.09.2015 r.
Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) realizuje roboty ziemne w ul. Malachitowej. W dniu dzisiejszym prace prowadzone są na wysokości posesji nr 3.

23.09.2015 r.
W dniu dzisiejszym firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) rozpoczęła realizację robót ziemnych w ul. Malachitowej od skrzyżowania z ul. Szmaragdową. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Szmaragdową do posesji nr 21 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zastępczego. W chwili obecnej wykonywane są przekopy kontrolne na wysokości posesji nr 6, 8, 13 i 21.

17.09.2015 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie uprzejmie informuje, iż od przyszłego tygodnia firma Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z Sosnowca (dawniej Energopol Południe S.A.) będzie usuwać wady nieprawidłowo ułożonej sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na obszarze Nowego Otoku.

Istniejąca sieć została wybudowana przez Energopol w roku 2012 w ramach kontraktu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Nowy Otok”. Niestety liczne błędy wykonawcy i nieprawidłowości popełnione podczas budowy sieci na innych odcinkach, skutkowały zerwaniem, przez ZWiK, umowy i natychmiastowym usunięciem Energopolu z terenu robót. Pozostałe do wykonania prace zostały dokończone przez nowego wykonawcę.

Podczas eksploatacji sieci okazało się jednakże, że na odcinku wybudowanym przez Energopol sieć pracuje nieprawidłowo. Prowadzone od września ubiegłego roku analizy, wykonywane na podstawie punktowych odkrywek i nieinwazyjnych, georadarowych badań w gruncie wykazały, że sieć Energopolu ułożona jest w wielu miejscach nieprawidłowo, bez zachowania wymaganego profilu spadkowego, co niestety nie gwarantuje obecnie, ani w przyszłości, właściwego odbioru ścieków ze wszystkich nieruchomości podłączonych do niej i planowanych do podłączenia. W związku z tym, z przykrością stwierdzamy, że niezbędne jest częściowe zdemontowanie sieci i jej ponowne ułożenie w następujących ulicach: Malachitowej, Diamentowej, Perłowej. W kolejnych etapach prowadzone będą prace w ul. Szmaragdowej, Szafirowej, Jantarowej, Kryształowej, części Rubinowej, Bursztynowej i Turkusowej. Roboty będą wykonywane na koszt Energopolu.

Aby maksymalnie ograniczyć uciążliwości prac dla mieszkańców będą one realizowane etapami pod ścisłym nadzorem ZWiK. Wykonawca został zobowiązany do zapewnienia ciągłego odbioru ścieków, należytego dbania o stan nawierzchni dróg oraz do zminimalizowania ograniczeń w dostępie do posesji.

W przypadkach wymagających naszej interwencji prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu p. Tomaszem Kułakowskim pod numerem 662 159 074 lub z biurem obsługi klienta ZWiK tel. 71 303 95 30 lub 71 303 95 37. Szczegóły dotyczące bieżących postępów i planów robót będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej www.zwik.olawa.pl w zakładce Fundusze Unijne/Kontrakt 1 Nowy Otok.

Z uwagi na rozległy obszar robót oraz okres ich wykonywania prosimy Państwa  o cierpliwość i wyrozumiałość. Przepraszamy za możliwe utrudnienia i zapewniamy, iż dołożymy staranności, aby prace te ostatecznie zakończyły problem budowy sieci w Nowym Otoku i pozwoliły Państwu na spokojne korzystanie z naszych usług.

Harmonogram robót – ulica Malachitowa i Diamentowa w Oławie

Poz.

Ulica

Czas trwania robót

 Opis

1

 Malachitowa

 21.09-13.10.2015 r.

 Przeprofilowanie kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni

2

Diamentowa

14.10-06.11.2015 r.

 Przeprofilowanie kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni

15.09.2015 r.
W dniu dzisiejszym Wykonawca przedłożył Zamawiającemu uszczegółowiony harmonogram robót poprawkowych kolektorów podciśnieniowych w ul. Malachitowej i Diamentowej. Zastrzegł, że kolejność prac może być uzależniona od napotkanych warunków gruntowych, atmosferycznych oraz innych, których na obecnym etapie nie da się jednoznacznie określić. O wszelkich niezbędnych zmianach do harmonogramu Wykonawca będzie informował na bieżąco Zamawiającego. Wykonawca przekazał Zamawiającemu informację o poinformowaniu zainteresowanych mieszkańców ww. ulic o utrudnieniach w komunikacji w związku z realizacją robót. Zadeklarował także odpowiednią mobilizację sprzętu w celu zapewnienia ciągłości odbioru ścieków. Wykonawca opisał ponadto technologię prowadzenia robót w ul. Malachitowej i Diamentowej. Prace będą wykonywane etapami po trasie istniejących kolektorów. Po odkryciu danego odcinka kolektora zostanie on przeprofilowany, zinwentaryzowany geodezyjnie a następnie wykop na tym odcinku zostanie zasypany a nawierzchnia zostanie odtworzona i włączona do komunikacji.    

09.09.2015 r.
Zamawiający przekazał Wykonawcy dokumentację projektową dot. kolektorów podciśnieniowych zlokalizowanych na odcinkach tłuczniowych ul. Szmaragdowej oraz części ul. Szafirowej.

08.09.2015 r.
Ze względu na zbyt ogólną formę harmonogramu i braku opisu technologii realizacji robót Zamawiający wystosował do Wykonawcy korespondencję z prośbą o uszczegółowienie informacji. W korespondencji zostały ponadto wymagania Zamawiającego, które Wykonawca winien uwzględnić przy planowaniu prac.

08.09.2015 r.
Wykonawca przekazał Zamawiającemu wstępny harmonogram robót oraz kopie podpisanych protokołów z ZDMiZ w Oławie umożliwiających prowadzenie robót w ul. Malachitowej, Diamentowej.

28.08.2015 r.
Wykonawca w odpowiedzi na wcześniejszą korespondencję Zamawiającego poinformował, że na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej w jego ocenie odcinki kolektorów podciśnieniowych w większości nie będą wymagały demontażu a jedynie reprofilacji rurociągu po jego odkryciu. Ponadto Wykonawca przekazał informację, że sporządzenie wstępnego harmonogramu będzie możliwe po szczegółowym przeanalizowaniu projektów i uzyskaniu zgody ZDMiZ w Oławie na prowadzenie robót w poszczególnych ulicach.

25.08.2015 r.
W związku z brakiem odpowiedzi ze strony Wykonawcy dot. przedstawienia technologii, sposobu zapewnienia ciągłości odbioru ścieków i terminów realizacji robót poprawkowych, Zamawiający ponownie zwrócił się do Wykonawcy o przedstawienie ww. informacji.

18.08.2015 r.
Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o przedstawienie informacji nt. przyjętej technologii robót poprawkowych, sposobu zapewnienia ciągłości odbioru ścieków i terminów realizacji robót w ul. Malachitowej, Diamentowej. Przekazana została ponadto dokumentacja projektowa dot. kolektora podciśnieniowego w części gruntowej ul. Perłowej.

10.08.2015 r.
Zamawiający przekazał Wykonawcy dokumentację projektową dot. kolektorów kanalizacji sanitarnej w ul. Malachitowej oraz Diamentowej. Zamawiający zwrócił się ponadto o przedstawienie harmonogramu robót poprawkowych w ww. ulicach.

27.07.2015 r.
Zamawiający zlecił Projektantowi wykonanie projektu wykonawczego określającego zakres robót poprawkowych gwarantujący usunięcie wad. Projekt będzie określał etapy realizacji robót poprawkowych.

09.06.2015 r.
Komisja Inwentaryzacyjna skompletowała dokumentację z odkrywek oraz nieinwazyjnych pomiarów geofizycznych obrazującą faktyczny przebieg profilów kolektorów podciśnieniowych w dzielnicy Nowy Otok Zachód. W kolejnym etapie ww. dokumentacja zostanie przekazana Projektantowi celem sporządzenia projektu wykonawczego określającego zakres robót poprawkowych gwarantujący usunięcie wad.

23.04.2015 r.
W dniach 20-23.04.2015 r. zostały wykonane geofizyczne prace terenowe przez firmę Geospectrum z Krakowa.

02.04.2015 r.
W toku prac Komisji Inwentaryzacyjnej ustalono, że określenie faktycznego profilu kolektorów podciśnieniowych w drogach asfaltowych zostanie wykonane na podstawie nieinwazyjnych  pomiarów geofizycznych z wykorzystaniem georadaru. Badanie wykona na zlecenie Wykonawcy firma zatwierdzona przez Zamawiającego.

12.02.2015 r.
Wykonawca zakończył odkrywki w drogach gruntowych oraz tłuczniowych.

03.02.2015 r.
W chwili obecnej realizowane są odkrywki kolektorów podciśnieniowych w ul. Szmaragdowej.

28.01.2015 r.
W chwili obecnej wykonywane są odkrywki kolektorów podciśnieniowych w ul. Szafirowej.

27.01.2015 r.
Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) przystąpiła do odkrywek kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej (droga gruntowa).

20-21.01.2015 r.
Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) przystąpiła do odkrywek kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Perłowej (gruntowy odcinek drogi).

12-19.01.2015 r.
Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) realizuje odkrywki kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej.

08-10.01.2015 r.
Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) przystąpiła do odkrywek kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Jantarowej.

07.01.2015 r.
Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) finalizuje odkrywki kolektora podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Malachitowej.

16-19.12.2014 r.
Firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) wykonuje odkrywki kolektora podciśnieniowego w ul. Malachitowej. Odbudowa nawierzchni realizowana jest na bieżąco.

13.11.2014 r.
W związku ze stwierdzeniem wadliwego, niezgodnego z przedłożoną dokumentacją powykonawczą,  ułożenia kolektora podciśnieniowego przez Wykonawcę – firmę CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) w ul. Kryształowej wznowiono prace Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonania oceny faktycznego przebiegu profilu kolektorów podciśnieniowych we wszystkich ulicach objętych zakresem zadania, wyznaczenia zakresu robót naprawczych oraz dokonania korekty rozliczenia Wykonawcy. Ustalono, że Wykonawca będzie wykonywał odkrywki etapami, w pierwszej kolejności w drogach gruntowych w oparciu o przedstawiony harmonogram. W pierwszej kolejności Wykonawca realizował będzie odkrywki w ul. Malachitowej, Jantarowej oraz Diamentowej. Każdy odkryty punkt sieci zostanie ponownie zamierzony przez uprawnionego geodetę.

07-10.10.2014 r.
W związku z niskimi wartościami podciśnienia notowanymi w sieci kanalizacji podciśnieniowej w ul. Kryształowej i podejrzeniem wadliwego ułożenia rurociągu podciśnieniowego, Wykonawca – firma CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.) został zobowiązany do wykonania punktowych odkrywek celem weryfikacji rzędnych kolektora.

Więcej o Kontrakcie 1 tutaj

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.