Puszka Pandory Otwarta?

W nawiązaniu do artykułu pn. „Puszka Pandory otwarta?”, który ukazał się w październikowym wydaniu Gazety Powiatowej – Wiadomości Oławskie informujemy, iż w dniu 14 listopada br. Gmina Miasto Oława wniosła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 października br. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały z grudnia 2005 r. w przedmiocie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Oława.

Wobec powyższego zaskarżony wyrok nie jest prawomocny i nie uzyska waloru prawomocności do czasu rozpoznania w/w skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny, a w związku z tym, obecny regulamin nadal jest elementem prawa miejscowego i obowiązuje w całym swoim zakresie.

Informujemy ponadto, iż w ubiegłym roku, niezależnie od toczącego się postępowania, przygotowano nowy projekt regulaminu, który przedstawiono do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Obecnie trwają prace nad doprecyzowaniem zapisów regulaminu. Zgodnie z prawem dotychczasowy regulamin obowiązuje do dnia wejścia w życie nowego regulaminu.

Ta strona została wyświetlona już 909 razy
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.