Światowy Dzień Wody 2019

W dniu 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Głównym celem Światowego Dnia Wody jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, industrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Obchody tego święta mają zainspirować rządy, organizacje, społeczności i poszczególnych ludzi do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wody na świecie.

Przypominamy, iż propozycja ustanowienia Światowego Dnia Wody (World Water Day) padła podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED). Następnie został on zatwierdzony rezolucją A/RES/47/193 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii.

W tym roku hasło Światowego Dnia Wody brzmi „Leaving no one behind” co w luźnym tłumaczeniu oznacza „Dostęp do wody dla wszystkich”. Ma ono zwrócić uwagę na walkę z kryzysem wodnym czyli na to, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej i nie ma zapewnionych odpowiednich warunków sanitarnych. Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne to dwa najważniejsze czynniki sprawcze problemów z dostępem do wody. Zanieczyszczenie rzek, jezior i gleby zwiększają ryzyko suszy i powodzi w różnych regionach świata. Tylko powrót do rozwiązań opartych na naturalnych mechanizmach funkcjonowania przyrody, ponowne zalesianie przetrzebionych terenów, przywracanie naturalnych połączeń rzek z obszarami zalewowymi oraz odbudowa terenów podmokłych stwarza szanse przywrócenia utraconej równowagi w gospodarowaniu zasobami wodnymi świata.

Przypominamy, iż mieszkańcy naszego miasta mogą cieszyć się bezpieczną wodą o parametrach odpowiadającym butelkowanym wodom średnio zmineralizowanym dostępnym w sklepach. Dodatkowo ZWiK Sp. z o.o. w Oławie promując produkowaną wodę udostępnia ją instalując bezpłatne poidełka w szkołach i w miejscach publicznych oraz częstując nią uczestników miejskich wydarzeń.

Źródło danych www.worldwaterday.org

Załączone dokumenty

  1. WWD 2019 - Water for all m

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.