Światowy Dzień Wody – 22.03.2017 r.

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa słodka woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. To dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. Tegorocznym tematem przewodnim jest „Woda i ścieki”. Zdecydowana większość wszystkich ścieków z naszych domów, miast, przemysłu i rolnictwa wraca z powrotem do środowiska. Tylko minimalna ilość zużytej wody jest ponownie wykorzystywana. Zamiast tracić cenny surowiec powinniśmy ograniczać ilość powstających ścieków poprzez ponowne ich wykorzystywanie dążąc do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. W domach i miastach możemy wykorzystać część ścieków np. do podlewania ogrodów i terenów zielonych. W przemyśle ilość ścieków możemy zredukować poprzez zamykanie obiegów wody, oraz poprzez ich wykorzystywanie do celów chłodzenia czy nawadniania. Globalnym celem tegorocznej akcji jest zmniejszenie ilości wprowadzanych ścieków do środowiska, zwiększenie recyklingu wody i bezpieczne ponowne użycie wody zużytej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie rokrocznie przyłącza się do obchodów Światowego Dnia Ziemi i informuje, że dzięki inwestycjom intensywnie realizowanym od ponad 5 lat zmieniliśmy diametralnie oblicze oławskiego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. W wyniku realizacji projektów osiągnęliśmy wskaźnik zwodociągowania 99,9% i skanalizowania 99,8%. Rozbudowa ujęć głębinowych i Zakładu Uzdatniania Wody pozwoliła nam na uzyskanie pełnej samowystarczalności w zakresie dostawy wody dla miasta.

 

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.