Światowy Dzień Wody – 22.03.2018 r.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED). Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat w obchodach Dnia aktywnie uczestniczy również Polska. Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Tegoroczny temat – Przyroda dla wody – bada, w jaki sposób możemy wykorzystać przyrodę do przezwyciężenia wyzwań związanych z wodą w XXI wieku.
Szkody w środowisku, wraz ze zmianami klimatycznymi, napędzają kryzysy związane z wodą, które obserwujemy na całym świecie. Powodzie, susze i zanieczyszczenie wody pogłębia degradowana roślinność, gleba, rzeki i jeziora.
Kiedy zaniedbujemy nasze ekosystemy, utrudniamy zapewnienie każdemu wody potrzebnej do przetrwania i rozwoju.
Procesy i rozwiązania funkcjonujące w przyrodzie mogą być inspiracją dla działalności człowieka. Również wiele z procesów biologicznych, które podpowiada nam natura, jest wykorzystywanych przez firmy wodociągowe zarówno w procesie uzdatniania wody jak i oczyszczania ścieków. Sadzenie nowych lasów, ponowne łączenie rzek z obszarami zalewowymi i przywracanie terenów podmokłych pomoże zrównoważyć obieg wody i poprawić ludzkie zdrowie.

W tym dniu pomyślmy szczególnie o konieczności szanowania wody oraz o rozsądnym korzystaniu z jej zasobów.

 

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.