Opublikowany: 18, styczeń, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Kiedy można zawrzeć umowę na dostawę wody lub odbiór ścieków?

Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków jest  techniczna możliwości świadczenia usług tzn. istniejąca i sprawna technicznie infrastruktura wodociągowa lub kanalizacyjna (sieć i przyłącze). Za budowę przyłącza odpowiada przyszły odbiorca i to on ponosi trud i koszty jego budowy.

W przypadku sieci do jej budowy zobowiązane jest przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne, które sukcesywnie rozwija sieć na terenach należących do miasta. W przypadku konieczności wykonania sieci w rejonie, który nie jest w danej chwili zaplanowany do uzbrojenia, istnieje możliwość wcześniejszej budowy sieci przez inwestorów prywatnych, a następnie przekazanie jej na rzecz przedsiębiorstwa za odpłatnością na warunkach określonych w umowie przekazania. W takiej sytuacji, aby móc świadczyć usługi odbiorcom indywidualnym i móc zawierać z nimi stosowne umowy, sieć powinna zostać dopuszczona do użytkowania przez właściwy organ Nadzoru Budowlanego po wcześniejszym dokonaniu szeregu czynności sprawdzających i odbiorowych, w tym wypłukaniu sieci wodociągowej i przeprowadzeniu badań laboratoryjnych określających przydatność wody do spożycia.

Ostatecznym dokumentem potwierdzającym prawidłowe i zgodne z projektem wykonanie sieci jest uprawomocnione pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru użytkowania. Dopiero po przekazaniu przez inwestora kompletu dokumentów dotyczących sieci i przyłącza przedsiębiorstwu a następnie po dokonaniu jego odbioru możliwe jest zawarcie umowy na wniosek, który można pobrać tutaj.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.