Obsługa klienta

 BASIA – Bezpłatny Automatyczny System Informowania o Awariach

__________________________________

W celu ochrony Państwa danych osobowych w przypadku kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w sprawie rozliczeń za sprzedaż wody lub odbiór ścieków prosimy o przygotowanie numeru identyfikacyjnego Usługobiorcy (Nabywcy). Numer znajduje się w zawartej umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz na wystawionej fakturze.

Kontakt: Biuro Obsługi Klienta (BOK) mieszczące się w siedzibie Spółki przy
ul. 3 Maja 30 w Oławie – 1  piętro
czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 16:00
tel. (71) 303 95 30
tel. (71) 303 95 37,  kom. 664 979 153
e-mail: bok@zwik.olawa.pl

Sposób załatwiania spraw

__________________________________

Taryfikator za wodę i odprowadzanie ścieków

Decyzja Nr WR.RET.070.213.2018.MK  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Oława na okres 3 lat

Uchwała Rady Miejskiej w Oławie w sprawie dopłat do taryfy

Cennik usług

Uchwała Rady Miejskiej w Oławie w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan będących w posiadaniu ZWiK na lata 2018-2023

Akty prawne związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków

__________________________________

 

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.