ZWiK zadymia!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje mieszkańców Oławy, iż w trosce o środowisko oraz o dobro swoich obecnych i przyszłych klientów, wprowadza akcję uregulowania nielegalnie dokonywanych zrzutów wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej.

W myśl art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858): „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Kontrole wypustów kanalizacyjnych na terenie całego miasta prowadzone będą nowo zakupionym urządzeniem tzw. „zadymiarką”, która za pomocą sztucznie wytworzonego dymu wtłaczanego do kanalizacji w prosty sposób wskazuje miejsca podłączenia kanalizacji deszczowej. Innym sposobem jest „kamerowanie” sieci kanalizacyjnej i identyfikacja wszystkich przykanalików. „Zadymiarka” posiada deklarację zgodności Unii Europejskiej, a wytwarzany dym atest Państwowego Zakładu Higieny, który potwierdza, że jego działanie jest bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Spółka zachęca mieszkańców Oławy do przeglądu swoich systemów odprowadzania ścieków deszczowych i do jak najszybszego dobrowolnego zgłoszenia opisanych wyżej nieprawidłowości, gdyż każdorazowe wykrycie przez pracowników Spółki nielegalnego zrzutu będzie skutkowało natychmiastowym przekazaniem sprawy do właściwych instytucji.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.