Rząd planuje wprowadzić nowe stawki opłat za usługi wodne

taryfa-2017-2m

Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo wodne. Wśród wielu zmian, w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy, jej projekt nakłada na przedsiębiorstwa wodociągowe nowe opłaty za pobór wód. Pierwotnie ustawa miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ale projekt dokumentu ciągle podlega licznym modyfikacjom i zmianom, które powodują jego odroczenie w czasie.

Istotną kwestią, dla odbiorców usług przedsiębiorstw wodociągowych, wprowadzaną przez nowelizację jest określenie przez ustawodawcę nowych stawek opłat za usługi wodne.

Obecnie przedsiębiorstwa takie wnoszą do budżetu państwa opłaty za korzystanie ze środowiska tj. za pobieranie wody (podziemnej czy powierzchniowej, która po uzdatnieniu jest wprowadzana do sieci wodociągowych) oraz za odprowadzanie ścieków z oczyszczalni. Według ostatniego projektu, opłata za usługi wodne składać się będzie z nowej, nie obowiązującej dotychczas opłaty stałej oraz opłaty zmiennej uzależnionej od ilości pobranych wód. 

Opłata stała ma być ustalana proporcjonalnie do maksymalnej, dopuszczonej stosownym pozwoleniem ilości pobieranej wody, a opłata zmienna proporcjonalnie do faktycznie pobranej jej ilości. Zgodnie z ideą ustawy Prawo wodne, każdy korzystający ze środowiska powinien partycypować w ponoszeniu tych kosztów, czyli opłata powinna być zawarta w cenie taryfowej wyznaczonej dla każdej grupy odbiorców.

Wysokość nowych opłat jest przedmiotem wielu dyskusji i kontrowersji. Według ostatniej propozycji ustawy, stawka opłaty zmiennej za pobór wody podziemnej dostarczanej do spożycia przez ludzi ma wynosić 0,40 zł za metr sześcienny (obecnie ZWiK ponosi opłaty w kwocie 0,068zł/m3), a stawka opłaty za pobór wód dla celów pozostałych (np. dla przemysłu) 0,70 zł/m3 (obecnie 0,097 zł/m3). Oznacza to, że nowe opłaty za usługi wodne mogą wzrosnąć nawet siedmiokrotnie. Wymóg taki musi spowodować zmianę/wzrost cen.

Przedsiębiorstwo wodociągowe nie może dowolnie kształtować cen w taryfach, ani nie może pomijać lub obniżać nałożonych na nie opłat. Zobowiązane jest kalkulować ceny dokładnie według rozporządzenia Ministra Budownictwa „w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę̨ i zbiorowe odprowadzanie ścieków”.

Obecna taryfa została wyznaczona więc z uwzględnieniem obecnie obowiązującego prawa, a zatem bieżących stawek opłat za usługi wodne w wysokościach obowiązujących w dniu złożenia wniosku przez Spółkę, które są obecnie dokładnie takie same jak w roku poprzednim. W zależności jednak od kształtu nowelizacji, jej wymagań i terminu wejścia w życie, przedsiębiorstwa wodociągowe będą zmuszone do ponownej kalkulacji swoich cen, lecz tym razem z nowymi wyższymi stawkami, na wysokość których wpływu nie mają.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 1 lutego 2017 r.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.