Procedura podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej

Procedura podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, krok po kroku: 

 1. Zapoznaj się z obowiązującym na terenie Gminy Miejskiej Oława Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków).
 2. Złóż w Biurze Obsługi Klienta (BOK) wniosek o podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej i dołącz do niego dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości oraz mapę sytuacyjno-wysokościową terenu nie starszą niż 6 m-cy, dostępną w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Oławie (Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci).
 3. Odbierz w BOK opracowane warunki techniczne na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków.
 4. Wybierz projektanta do wykonania projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Możesz również skorzystać z oferty ZWiK – Kompleksowe wykonanie przyłączy wod.-kan. (Wniosek o wycenę wykonania przyłącza; Zlecenie na wykonanie przyłącza).
 5. Złóż w BOK dwa egzemplarze projektów przyłącza w formie papierowej oraz dodatkowo jedną wersję projektu zapisaną na płycie CD, pliki w formacie pdf (Wniosek o uzgodnienie projektu).
 6. Odbierz uzgodniony projekt przyłącza pod względem technicznym.
 7. Przed przystąpieniem do prac budowlanych zgłoś rozpoczęcie budowy przyłącza w Starostwie Powiatowym w Oławie.
 8. Zleć prace budowlane uprawnionej firmie. Możesz skorzystać również z usług ZWiK (Zlecenie na wykonanie przyłącza).
 9. W przypadku przyłącza wodociągowego zleć ZWiK wykonanie załączenia do sieci wodociągowej (Wniosek o złączenie z miejską siecią wodociągową).
 10. Przed zasypaniem przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej uzgodnij w BOK dokonanie przeglądu technicznego przyłącza celem odbioru (Wniosek o odbiór techniczny częściowy).
 11. Po protokolarnym odbiorze przyłącza wodociągowego dokonywana jest instalacja wodomierza głównego.
 12. Złóż w BOK wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków (Wniosek o zawarcie umowy).
 13. Podpisz przygotowaną w BOK umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków (Ogólny wzór umowy o zaopatrzenie w wodę lub oprowadzanie ścieków).

Wszystkie niezbędne druki dostępne w zakładce „Obsługa klienta„.
Pytania prosimy kierować do:
Biuro Obsługi Klienta (BOK)
55-200 Oława, ul. 3 Maja 30
Tel. 303-95-30, 303-95-37
Godziny pracy BOK:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 16:00.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.