Gazela Biznesu 2012

We wtorek 12 lutego br. we wrocławskiej Hali Stulecia przedstawiciele ZWiK Sp. z o.o. w Oławie spotkali się w elitarnym gronie najdynamiczniej rozwijających się firm na uroczystej gali organizowanej przez Puls Biznesu. Okazją do spotkania był prestiżowy ranking dziennika, który już po raz XIII przyznawał zaszczytne „Gazele Biznesu”.

Rankingi „Gazele Biznesu” sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Oprócz „Pulsu Biznesu” zestawienia takie opracowują jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Autorem najnowszego rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland będąca specjalistą w dziedzinie informacji gospodarczej, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. Główną ideą konkursu jest promowanie małej i średniej przedsiębiorczości.

Ranking uwzględnia nie tylko ostatni rok działalności firmy, ale bada jej dynamikę oraz premiuje szybki rozwój i stabilną sytuację w ciągu ostatnich lat. O miejscu firmy na liście rankingowej każdorazowo decyduje procentowy przyrost obrotów  w ciągu trzech badanych lat.

Aby ubiegać się o tytuł Gazeli Biznesu 2012, nasza Spółka musiała spełnić wszystkie poniższe kryteria:

  • prowadzić nieprzerwanie działalność od co najmniej 2009 roku;
  • w roku bazowym 2009 osiągnąć przychody ze sprzedaży w przedziale pomiędzy
    3 a 200 mln złotych;
  • w latach 2009-2011 ani razu nie odnotować straty.
  • w latach 2009-2011 z roku na rok, odnotowywać wzrost przychodów ze sprzedaży;

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie już po raz 4 z rządu został uhonorowany tym zaszczytnym wyróżnieniem. Cieszymy się, że nasza firma dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi jest doceniana w świecie biznesu. Swoją pozycję ZWiK Sp. z o.o. w Oławie zdobył dzięki szeregowi podjętych decyzji i strategii rozwoju realizowanej od 10 lat.

Największy rozwój Spółka odnotowała w ostatnich 4 latach kiedy to zwiększono aktywa Spółki dzięki pozyskaniu środków na realizację Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława” (przedsięwzięcie o wartości przekraczającej 56,8 mln zł uzyskało dofinansowanie z Funduszu Spójności  Unii Europejskiej w wysokości ponad 24,7 mln zł). Dzięki realizacji Projektu zwiększono  o ok. 38 % długość sieci kanalizacji sanitarnej – tj. o ok.19 km, wybudowano ok.9 km sieci wodociągowej w tym wymieniono 100 % rurociągów stalowych dostarczającej wodę do Stacji Uzdatniania Wody, wybudowano 9 przepompowni ścieków, dokonano renowacji metodą bezwykopową ok.6 km kanałów sanitarnych oraz zwiększono dwukrotnie wydajność Stacji Uzdatniania Wody i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków.

W ramach dalszych, realizowanych i przygotowywanych do realizacji inwestycji, Spółka wybuduje w oparciu o fundusze unijne ok. 17 kmkanałów sanitarnych, ok. 6 kmwodociągów, 2 przepompownie ścieków, dokona bezwykopowej renowacji ok. 6 kmkolejnych sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymieni 147 zaworów podciśnieniowych  wraz z renowacją betonowych studni zbiorczo-zaworowych i wykona system monitoringu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej.

Na doskonałe wyniki finansowe Spółki istotny wpływ miało rozszerzenie oferty świadczonych usług m.in. o: kompleksowe wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z ich zaprojektowaniem, wykonywanie ekspertyz termowizyjnych obiektów budowlanych oraz inspekcji telewizyjnych kanałów i rurociągów, ciśnieniowe czyszczenie  i udrażnianie kanalizacji, wykonywanie analiz chemicznych przez własne akredytowane laboratorium.

                                                                                                                                                                            

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.