Gazela Biznesu 2015

Z przyjemnością informujemy, że za osiągnięte w latach 2012, 2013 i 2014 wyniki ZWiK Sp. z o.o. w Oławie po raz siódmy znalazł się  w gronie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce. Zostaliśmy uhonorowani tytułem „Gazela Biznesu 2015” wydawanym przez dziennik ekonomiczny Puls Biznesu. Uzyskiwane wyróżnienia wskazują na efektywne wypełnianie przez Spółkę głównych kryteriów ich przyznania, tj. m.in.: rzetelność, jawność działań, dynamiczny wzrost przychodów w okresie trzech ostatnich lat bez ponoszenia strat, reputacja, wiarygodność oraz wysoki poziom obsługi klientów.

Ranking Gazele Biznesu – to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.

Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

Po ogłoszeniu rankingu, począwszy od stycznia do marca gazeta „Puls Biznesu” organizuje w 12 miastach Polski specjalne uroczystości, podczas których w obecności regionalnych władz laureatom rankingu wręczane są statuetki i pamiątkowe dyplomy. To również okazja do spotkania najlepszych menedżerów i poszerzenia wiedzy.

W każdej edycji rankingu badane są wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. Firma musi spełniać wszystkie poniższe kryteria:

  • rozpoczęła działalność przed rokiem 2012 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś,
  • w roku bazowym 2012 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy  3 a 200 mln złotych,
  • w latach 2012-2014 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • w latach 2012-2014 ani razu nie odnotowała straty.

O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2014 vs. 2012).

Gala „Gazele Biznesu 2015”, podczas której przedstawiciele ZWiK Sp. z o.o. w Oławie odebrali dyplom odbyła się we Wrocławiu w dniu 27.01.2016 r. na Stadionie Wrocław – Klub Biznesowy.

2016.01.27 Gazele Biznesu (male)

Gazele 2015_1 (male)

Gazele 2015_2 (male)

 

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.