Przedmiot działaności

Baner BIP nowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie jest spółką prawa handlowego o charakterze użyteczności publicznej. Jej nadrzędnym celem jest wykonywanie zadania własnego gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków. Zadanie to jest realizowane przez pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody oraz odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków. Spółka utrzymuje i eksploatuje sieć wodociągową i kanalizacyjną, zakład uzdatniania wody, przepompownie i oczyszczalnię ścieków.

Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Gmina Miejska Oława.

Autor informacji: Kusiak
Autor ostatniej zmiany: Zienkiewicz
Data ostatniej zmiany: 22 października 2015
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.