Konkurs dla studentów ASP we Wrocławiu – Zaprojektuj tężnię solankową w Oławie

Do dnia 22.12.2022 r. zgodnie z regulaminem konkursu pn. „Zaprojektuj tężnię solankową w Oławie” w dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. E.Gepperta we Wrocławiu studenci przekazali 6 prac konkursowych. Studenci przygotowywali swoje koncepcje indywidualnie lub w grupach 2-3-osobowych.

W dniu 16.01.2023 r. komisja konkursowa w składzie :

  1. prof. Agata Danielak-Kujda – Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
  2. dr Piotr Kuczkowski – Prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
  3. dr hab. Katarzyna Jagiełło – prof. Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
  4. Beata Basa-Miodyńska – przedstawicielka Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu,
  5. Tomasz Frischmann – Burmistrz Miasta Oława,
  6. Anna Świerzko – inspektor Wydziału Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Oławie,
  7. Krzysztof Pękala – Prezes Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Oławie,
  8. Liliana Galle – Asystentka Prezesa ZWiK Sp. z o.o. w Oławie (koordynator projektu).

oceniła oraz wybrała laureatów spośród złożonych 6 koncepcji konkursowych przygotowanych przez studentów:

koncepcja 1 – Adrianna Liskowicz, Maja Bylak, Tomasz Ziółkowski;

koncepcja 2 – Alexandra Slavetskaya, Julia Wywiał;

koncepcja 3 – Diana Prokopyk, Gabriela Błaszczyńska;

koncepcja 4 – Julia Franas;

koncepcja 5 – Monika Staniec,

koncepcja 6 – Veronika Przybyłek, Michał Dyniakowski.

W ocenie koncepcji była brana pod uwagę estetyka wykonania, pomysłowość, spójność projektu, szczegółowość oraz spełnienie wszystkich wymagań stawianych studentom w Regulaminie konkursu. O przyznaniu nagrody 1 zadecydowała najwyższa ilość przyznanych punktów przez komisję w liczbie 16, nagroda 2 – 13 pkt oraz 3 nagroda 9 pkt.

Nagrodę 1 otrzymała koncepcja Alexandry Slavetskaya i Julii Wywiał,

Nagrodę 2 otrzymała koncepcja Veroniki Przybyłek i Michała Dyniakowskiego

Nagrodę 3 otrzymała koncepcja Julii Franas.

Komisja również postanowiła przyznać wyróżnienie koncepcji przygotowanej przez Adriannę Liskowicz, Maję Bylak i Tomasza Ziółkowskiego.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Poniżej prezentujemy wszystkie koncepcje konkursowe:

koncepcja 1 – Adrianna Liskowicz, Maja Bylak, Tomasz Ziółkowski:

koncepcja 2 – Alexandra Slavetskaya, Julia Wywiał:

koncepcja 3 – Diana Prokopyk, Gabriela Błaszczyńska:

koncepcja 4 – Julia Franas:

koncepcja 5 – Monika Staniec:

koncepcja 6 – Veronika Przybyłek, Michał Dyniakowski:

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, iż w dniu 24.10.2022 r. ogłosił konkurs dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na opracowanie i wyłonienie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z budową całorocznej zewnętrznej tężni solankowej w Oławie położonej w parku miejskim, w pobliżu stacji PKP.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Załączone dokumenty:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 Formularz

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Ta strona została wyświetlona już 744 razy
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.