Konkurs dla studentów ASP we Wrocławiu – Zaprojektuj kurtynę zamgławiającą i mural na Skwerze Praw Kobiet w Oławie

W dniu 23.02.2024 r. w siedzibie ASP we Wrocławiu przy pl. Polskim 3/4 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów studentkom Uczelni, których koncepcje otrzymały nagrody w konkursie zorganizowanym przez Spółkę pn. „Zaprojektuj kurtynę zamgławiającą i mural na Skwerze Praw Kobiet w Oławie”.

1 nagrodę otrzymała Natalia Cieśla

2 nagrodę Katarzyna Bednarz

3 nagrodę Katarzyna Kucharczyk

Wszystkim studentkom zostały przekazane wraz z dyplomem gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów.

 

 

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie informuje, iż w dniu 12.02.2024 r. w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych im. Edwarda Gepperta we Wrocławiu odbyło się spotkanie komisji konkursowej w składzie:

  1. Agata Danielak-Kujda – Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
  2. dr inż. arch Aleksandra Przybyła – Asystent Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
  3. dr hab. Katarzyna Jagiełło – prof. Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
  4. Beata Basa-Miodyńska – przedstawicielka Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu,
  5. Anna Świerzko – Naczelnik Wydziału Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Oławie – online poprzez aplikację Microsoft Teams,
  6. Krzysztof Pękala – Prezes Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Oławie,
  7. Liliana Galle – Asystentka Prezesa ZWiK Sp. z o.o. w Oławie (koordynator projektu).

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu pn. „Zaprojektuj kurtynę zamgławiającą i mural na Skwerze Praw Kobiet w Oławie” zorganizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie.

Zgodnie z regulaminem konkursu wszystkie prace studenci przekazali do oceny komisji do dnia 29.01.2024 r.
do g. 15.00. Prace konkursowe zostały przekazane do zapoznania się wszystkim członkom komisji. Komisja oceniła oraz wybrała laureatów spośród złożonych 5 koncepcji konkursowych przygotowanych przez studentów:

koncepcja 1 – Natalia Cieśla

koncepcja 2 – Katarzyna Kucharczyk

koncepcja 3 – Katarzyna Bednarz

koncepcja 4 – Karolina Piotrowicz

koncepcja 5 – Aleksandra Wiśniewska

Każdy z członków Komisji nominował koncepcje do pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody według ustalonej podczas spotkania punktacji tj. od 3 do 1 pkt , w której najlepszej pracy przyznawano 3 punkty, potem kolejno 2 punkty do drugiego miejsca  oraz 1 punkt do trzeciego.
O przyznaniu 1 nagrody decydowała najwyższa suma przyznanych punktów przez wszystkich członków komisji. Potem kolejno według punktacji były przyznawane nagrody: 2 i 3. Każdemu z członków komisji przysługiwało również prawo nie przyznania punktów.

W ocenie koncepcji była brana pod uwagę estetyka wykonania, pomysłowość, spójność projektu, szczegółowość oraz spełnienie wszystkich wymagań stawianych studentom w Regulaminie konkursu.

Komisja najwyżej oceniła pracę studentki Natalii Cieśli, przyznając 29 punktów i 1 nagrodę w konkursie.

2 nagrodę, 26 punktów, otrzymała Katarzyna Bednarz.

3 nagrodę, 24 punkty, uzyskała praca Katarzyny Kucharczyk.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, iż w dniu 30.10.2023 r. ogłosił  konkurs dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na opracowanie i wyłonienie koncepcji dwóch autorskich, spójnych ze sobą elementów, które Organizator planuje umieścić na Skwerze Praw Kobiet tj. :

  • niestandardową, oryginalną kurtynę zamgławiającą,
  • efektowny mural (z wizerunkami: Marii Klementyny Sobieskiej, Danuty Horbaczyńskiej-Szelachowskiej, Michaliny Hnatkowskiej-Żydło, Seweryny Siemiradzkiej, Elżbiety Wojdyły, Janiny Kowalskiej).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Załączone dokumenty:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.