ZWiK rewitalizuje oławską Starówkę

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że od poniedziałku 5 września br. rozpocznie w obrębie Rynku roboty budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Starówki w Oławie – Etap 1 Rynek”.

Przebudowa sieci wodociągowej w Rynku praktycznie rozpoczyna etap realizacyjny związany z „Rewitalizacją Starówki”. Ze względu na przewidywaną całkowitą wymianą powierzchni w Rynku oraz na stan techniczny sieci wodociągowej koniecznym okazało się przebudowanie i wymiana sieci wraz z przyłączami do budynków w całym rejonie objętym rewitalizacją.

Prace związane z przebudową wodociągu rozpoczniemy od strony południowej pierzei Rynku tj. numerów Rynek 2–8. Roboty przebiegać będą w pasie zlokalizowanym wzdłuż krawężnika pomiędzy parkingiem dla samochodów i chodnikiem po stronie sklepów. W związku z powyższym ruch, w tym obszarze Rynku, będzie przez cały okres prowadzenia prac utrudniony, zarówno dla pieszych jak i kierowców pojazdów. Parking od strony chodnika na czas prowadzenia robót będzie częściowo wyłączony dla ruchu pojazdów i będzie tam obowiązywał zakaz parkowania.

Kolejnym etapem będzie przebudowa wodociągu wraz z budową przyłączy po stronie pierzei północnej tj. na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Wrocławskiej. W tym obszarze prace będą prowadzone także w chodniku, a ze względu na potrzeby komunikacyjne budowy częściowo będzie zajęty parking.

Ostatnim etapem naszych prac będzie budowa przyłączy kanalizacyjnych i przebudowa sieci wodociągowej w chodniku pomiędzy postojem taksówek, a budynkiem Ratusza na całej jego długości.

Pragniemy w tym miejscu przeprosić wszystkich mieszkańców za utrudnienia jakie mogą wyniknąć podczas prowadzonych robót i jednocześnie zapewniamy, że dochowamy najwyżej staranności w tym, aby utrudnienia te były jak najmniejsze.

O postępach prac i jej etapach będziemy Państwa informować na stronie internetowej Spółki a o niezbędnych, chwilowych przerwach w dostawie wody również za pomocą bezpłatnego, automatycznego systemu powiadomień BASIA, który za pomocą krótkich wiadomości sms, błyskawicznie będzie Państwa informował o wszystkich zdarzeniach dotyczących dostawy wody. Serdecznie zachęcamy do przyłączenia się do tego systemu.

rewitalizacja

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.