Płukanie sieci wodociągowej

Oława, dnia  11.12.2014 r                                                                                                                              

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Oławie uprzejmie informuje, iż w związku z utrudnieniami w korzystaniu z sieci wodociągowej w godzinach porannych, skraca czas czyszczenia sieci i wydłuża czas jej płukania. W konsekwencji prace nocne zostaną wydłużone do dnia 16.12.2014 r. Zmiany powinny doprowadzić do sytuacji, w której prowadzone prace w godzinach nocnych staną się niedostrzegalne dla naszych klientów w pozostałych godzinach. W przypadku problemów prosimy o kontakt pod numerem alarmowym 994.

Informujemy także, że Biuro Obsługi Klienta naszej Spółki w dni robocze, pod numerami  tel. 71 303 95 30, 71 303 95 37 w godz. od 7 do 15 oraz całodobowo pod nr 994 przyjmuje zgłoszenia bezpłatnego czyszczenia instalacji i przyłączy w przypadkach braku odpowiedniego ciśnienia i braku czystości wody.

Prosimy o wyrozumiałość i z góry przepraszamy za zaistniałe utrudnienia i niegodności.


Oława, dnia 10.12.2014 r.

     OŚWIADCZENIE

 Zgodnie z uruchomioną w dniu 3 grudnia br. kampanią informacyjną dot. czyszczenia sieci Spółka, w dniach od 4 do dnia 11 grudnia, w godzinach nocnych (od 22 do 6) przeprowadza czyszczenie sieci magistralnej długości ponad 5 km w ulicach Nowy Otok, Wiejska i Strzelna. Tego typu czyszczenie sieci, dotyczące magistrali przesyłowej obejmujące swym zakresem wszystkich Klientów ostatni raz przeprowadzono 10 lat temu.

W pierwszych dniach czyszczenie sieci przebiegało zgodnie z planem i utrudnienia związane z dostawą wody ograniczyły się do godzin nocnych tj. od 22 do 6. Niestety, z uwagi na ilość znajdujących się w sieci osadów, w dniu 8/9 i 9/10 bm. doszło do „awarii” i w konsekwencji do utrudnień w procesie płukania sieci spowodowanych zerwaniem osadów miękkich. W rezultacie Spółka nie mogła dopuścić do podania jej Odbiorcom o zapowiedzianej porze i proces płukania wymagał wydłużenia. Do pierwszej awarii doszło w nocy z dnia 8 na 9 grudnia natomiast kolejna miała miejsce w dniu dzisiejszym. Spółka dwukrotnie wznawiała dostawę wody tj. pomiędzy godz. 6 a 7 a następnie przed godz. 9. Ostatecznie proces wznawiania rozpoczęto ok. godz. 10. Proces wznawiania dostawy wody nie jest natychmiastowy ze względu na stopniowe podnoszenie jej ciśnienia i wydajności, co powoduje, że nie wszyscy Odbiorcy w jednakowym terminie mogli z wody korzystać.

Wobec powyższego, z uwagi na niezadawalający system informowania naszych Odbiorców o planowanych utrudnieniach w korzystaniu z dostaw wody powodujący, że nie wszyscy zainteresowani zostali poinformowani o możliwych utrudnieniach, wprowadzamy zmiany do naszych procedur komunikacji. Pierwsze informacje dot. planowanych prac mających wpływ na pewność dostaw wody, będą przekazywane na około 7 dni przed ich wykonywaniem, a następnie, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Oława” Odbiorcy będą o nich poinformowani również z takim wyprzedzeniem tj. co najmniej na 1 dzień przed planowanym terminem takich przerw lub ograniczeń w dostawach.

W chwili obecnej, wprowadziliśmy także modyfikację procesu czyszczenia sieci polegającą na jego wydłużeniu po to, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć uciążliwości płukania dla naszych Odbiorców i dotrzymać planowanych godzin. Czyszczenie prowadzone będzie więc w kolejnych dniach, w godz. nocnych z dnia 10 na 11 oraz z dnia 11 na 12 grudnia od godz. 22 do 6. Z góry przepraszamy za ewentualne braki w dostawie wody i przebarwienia jakie mogą mieć miejsce w godzinach rannych dnia następnego.

Informujemy także, że Biuro Obsługi Klienta naszej Spółki pod numerami tel. 71 303 95 30, 71 303 95 37 w godz. od 7 do 15 oraz całodobowo pod nr 994 przyjmuje zgłoszenia bezpłatnego czyszczenia instalacji i przyłączy w przypadkach braku odpowiedniego ciśnienia i braku czystości wody.

Serdecznie przepraszamy wszystkich Państwa za skutki i niedogodności spowodowane powyższym i zachęcamy do korzystania z wprowadzonego przez Spółkę sms-owego Bezpłatnego Automatycznego Systemu Informowania o Awariach „BASIA”, poprzez który na bieżąco informujemy o wszelkich sprawach dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Szczegóły tutaj 

Jeszcze raz serdecznie przepraszamy Wszystkich Naszych Klientów za zaistniałe utrudnienia i niedogodności.

                                                                                                                                            Z poważaniem,

                                                                                                                                           Krzysztof Pękala

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie uprzejmie informuje, iż w związku z utrudnieniami w korzystaniu z sieci wodociągowej w godzinach porannych, skraca czas czyszczenia sieci i wydłuża czas jej płukania.
W konsekwencji prace nocne zostaną wydłużone do dnia 16.12.2014 r. Zmiany powinny doprowadzić do sytuacji, w której prowadzone prace w godzinach nocnych staną się niedostrzegalne dla naszych klientów w pozostałych godzinach. W przypadku problemów prosimy o kontakt pod numerem alarmowym 994.

Informujemy także, że Biuro Obsługi Klienta naszej Spółki w dni robocze, pod numerami
tel. 71 303 95 30,
71 303 95 37 w godz. od 7 do 15 oraz całodobowo pod nr 994 przyjmuje zgłoszenia bezpłatnego czyszczenia instalacji i przyłączy w przypadkach braku odpowiedniego ciśnienia i braku czystości wody.

Prosimy o wyrozumiałość i z góry przepraszamy za zaistniałe utrudnienia i niegodności.

 

Ta strona została wyświetlona już 3157 razy
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.