10 urodziny Spółki

W dniu 3 listopada 2012 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie obchodził jubileusz 10 lat funkcjonowania w naszym mieście. Wśród wielu zaproszonych gości uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, poseł na Sejm RP Roman Kaczor, Burmistrz Miasta Oława Franciszek Październik oraz inni przedstawiciele lokalnych władz, instytucji i lokalnej przedsiębiorczości. Składając gratulacje na ręce prezesa Spółki Krzysztofa Pękali mówcy, podkreślili niezmiernie istotną rolę Spółki w codziennym życiu Oławian.

Minister Stanisław Gawłowski pogratulował osiągnięć Spółki i z zadowoleniem potwierdził wysoki stopień zrealizowania zakresu rzeczowego jednego z największych w historii Oławy projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława” oraz wykorzystania przyznanych na ten cel środków unijnych na jego realizację. Podkreślił istotną rolę Funduszu Spójności Unii Europejskiej w zmniejszaniu różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Na przykładzie naszego miasta widać wyraźnie wpływ środków unijnych na rozwój infrastruktury i poprawę stanu środowiska. Wspomniał liczne telefony i rozmowy, jakie przeprowadził z nim poseł Roman Kaczor, zabiegający o wsparcie Spółki w kluczowych momentach realizacji inwestycji.

Burmistrz Franciszek Październik pogratulował doskonałej kondycji finansowej Spółki i również podziękował jej pracownikom za realizowanie największej w historii Spółki i miasta inwestycji, której celem była budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja oczyszczalni ścieków. Podkreślił, że decyzja o wyznaczeniu Spółki beneficjentem tego zadania, podjęta przez Urząd Miasta Oława w roku 2008, była z wszech miar słuszna, ponieważ pozwoliła ona na sprawne zrealizowanie i wykonanie założeń projektu przez Spółkę, a Miastu na zrealizowanie innych kluczowych dla mieszkańców Oławy inwestycji – w tym basenu miejskiego. Pogratulował sukcesów, wspaniałej atmosfery w ZWIK i wykwalifikowanej załogi.

Kolejnym mówcą był poseł Roman Kaczor, który wyraził dumę z dokonań Spółki i skutecznej realizacji Projektu, którego od początku czuł się mentorem i o którego powodzenie zabiegał. Potwierdził, wspomniane przez ministra, liczne telefony ws. wsparcia Projektu jeszcze na etapie oceny wniosku o dofinansowanie Projektu i częste rozmowy z prezesem Krzysztofem Pękalą nt. realizacji inwestycji.

Wyrazy uznania wyraził także p. Grzegorz Andros – Przewodniczący Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o.o. w Oławie, który wspomniał, iż dokonania mijającej dekady mogą być powodem do dumy i satysfakcji oraz pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Ks. Stanisław Bijak parafrazując przypowieść o chlebie i wodzie głosił, iż medium, które dostarcza Spółka jest najważniejszym spośród pozostałych (gaz, energia elektryczna, ciepło) ponieważ bez względu na porę dnia czy porę roku, woda jest nam najbardziej potrzebna i nie można jej niczym zastąpić. Dlatego ważne jest, aby nadal dotrzymywać wysokich standardów usług świadczonych przez Spółkę i konsekwentnie piąć się w górę, wyznaczając i osiągając ambitne cele.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie Andrzej Mikoda wyraził słowa uznania dla Spółki, która niejednokrotnie otrzymywała szybkie wsparcie Rady Miejskiej dzięki podejmowaniu uchwał kluczowych dla Spółki.

Prezes Krzysztof Pękala, w uznaniu za wkład w dynamiczny rozwój Spółki oraz wsparcie w wyznaczaniu i osiąganiu strategicznych celów szczególnie uhonorował okolicznościową statuetką ministra Stanisława Gawłowskiego, posła Romana Kaczora, burmistrza Franciszka Października oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Androsa. Uzasadnił, iż dzięki ich zaangażowaniu możemy świadczyć usługi na wysokim, europejskim poziomie i z dumą realizować postawione przed nami zadania.

W przedstawionej podczas uroczystości prezentacji prezes Krzysztof Pękala omówił osiągnięcia i dokonania Spółki w ciągu ostatnich 10 lat. Analizując wyniki Spółki, jej kapitał, zasoby kadrowe, park maszynowy oraz wdrażane i stosowane najnowocześniejsze techniki i systemy wykazał, iż z całą pewnością można potwierdzić, że mijająca dekada to okres systematycznego wzrostu wartości Spółki generowany wysoką jakością świadczonych usług.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.