Poradnik

Jak oszczędzać wodę?
1. Zakręcajmy wodę podczas mycia zębów, golenia i innych podobnych czynności wykonywanych przy umywalce.
2. Używajmy do kąpieli natrysku, zamiast wanny lub używajmy małej ilości wody do kąpieli. Napełniajmy wannę w 1/3 po zatkaniu odpływu korkiem.
3. Unikajmy zbędnego spłukiwania toalety np. po wrzucaniu do niej śmieci, niedopałków papierosów, chusteczek higienicznych itp.
4. Uszczelnijmy spłuczki w toaletach oraz nieszczelne baterie przy umywalkach, zlewozmywakach i wannach. Naprawiajmy kapiące krany wymieniając uszczelki.
5. Wymieńmy wszystkie nieoszczędzające wody krany, przez zainstalowanie napowietrzaczy (aeratorów) z ogranicznikiem strumienia.
6. Używajmy programów oszczędnościowych w pralkach i zmywarkach, jeżeli nie załadowujemy pełnego wsadu, albo gdy odpowiednio ubrania/naczynia są lekko zabrudzone.
7. Kiedy zmywamy ręcznie, napełniajmy jedną komorę zlewu lub miskę wodą z płynem. Spłukujmy szybko pod niewielkim strumieniem bieżącej wody.
8. Nie wylewajmy wody, kiedy można jej użyć np.: do podlewania kwiatów, ogrodu, czy sprzątania.
9. Nie używajmy bieżącej wody do rozmrażania mięsa lub mrożonek. Odmrażajmy jedzenie przez noc w lodówce lub mikrofalówce.
10. Trawnik podlewajmy oszczędnie. Ogólną regułą jest to, że trawa potrzebuje podlewania latem co 5 – 7 dni. Obfity deszcz eliminuje konieczność podlewania nawet do 2 tygodni. Podlewać trawniki należy wczesnym rankiem, kiedy temperatura i prędkość wiatru są najniższe. To redukuje straty wynikłe na skutek parowania.
11. Myjmy samochód w myjni, która stosuje recykling wody.
12. Unikajmy instalacji fontann, jeśli nie mają zamkniętego obiegu wody.
13. Uświadamiajmy dzieci jak ważna jest ochrona wody.
14. Unikajmy zakupu wodnych zabawek.
15. Sprawdźmy instalacje wodociągowe czy nie mają przecieków. Odczytajcie swój wodomierz przed i po dwugodzinnym niekorzystaniu z wody. Jeżeli nie wykazuje dokładnie tego samego, mamy przeciek.

Jak prawidłowo użytkować kanalizację? 

Wielu z nas traktuje zlewy i muszle ustępowe jak kosz na śmieci. Bez zastanowienia wylewamy lub wrzucamy wszystko co się do nich zmieści i spłukujemy. Niestety odpady te stanowią nie lada problemem, ponieważ zanieczyszczają kanalizację, powodują spowolnienie odpływu oraz jej zapychanie. Odpady wrzucane do kanalizacji przyczyniają się do powstawania zatorów w przyłączach i kanałach, awarii urządzeń na przepompowniach i oczyszczalni ścieków, przez co generowane są dodatkowe koszty, które bezpośrednio wpływają na cenę odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Pamiętajmy i nie wrzucajmy do zlewów i toalet:

 1. Środków higieny osobistej (podpasek, tamponów, patyczków higienicznych, chusteczek, pieluch).
 2. Emulsji, smarów, lakierów, klejów, mieszanin cementowych i wszelkich płynów niemieszających się z wodą.
 3. Przeterminowanych lekarstw i toksycznych substancji.
 4. Resztek jedzenia, zwłaszcza tłustych.
 5. Wszelkiego rodzaju olejów, popiołu, gruzu, plastików, folii, włosów, szmat i innych odpadów, które powinny zostać przekazane na wysypisko śmieci, a nie wrzucone do kanalizacji.

Zabezpieczenie przed mrozem urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Pamiętaj, aby w okresie zimowym:
– zabezpieczyć wodomierze i miejsca ich zainstalowania przed skutkami działania niskich temperatur w sposób zapewniający ich odczyt,
– usunąć zalegającą wodę ze studzienek wodomierzowych,
– zabezpieczyć termicznie instalacje wod.–kan. w miejscach narażonych na spadek temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza,
– niedopuszczać do oblodzenia uzbrojenia ulicznej sieci wod.–kan. znajdującej się w pasie ulicy przed nieruchomościami, tj. hydrantów, zasuw, studni rewizyjnych i kratek ściekowych oraz nieukładać na nich śniegu i lodu.

W przypadku uszkodzeń w wyniku nie dostosowania się do w/w zaleceń, koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele.

Procedura podłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, krok po kroku: 

 1. Złóż w Biurze Obsługi Klienta (BOK) wniosek o podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej i dołącz do niego dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości oraz mapę sytuacyjno-wysokościową terenu nie starszą niż 6 m-cy, dostępną w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Oławie (7. Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci).
 2. Odbierz w BOK opracowane warunki techniczne na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków.
 3. Wybierz projektanta do wykonania projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Możesz również skorzystać z oferty ZWiK – Kompleksowe wykonanie przyłączy wod.-kan. (12. Wniosek o wycenę wykonania przyłącza; 1. Zlecenie na wykonanie przyłącza).
 4. Złóż w BOK dwa egzemplarze projektów przyłącza w formie papierowej oraz dodatkowo jedną wersję projektu zapisaną na płycie CD, pliki w formacie pdf (10. Wniosek o uzgodnienie projektu).
 5. Odbierz uzgodniony projekt przyłącza pod względem technicznym.
 6. Przed przystąpieniem do prac budowlanych zgłoś rozpoczęcie budowy przyłącza w Starostwie Powiatowym w Oławie.
 7. Zleć prace budowlane uprawnionej firmie. Możesz skorzystać również z usług ZWiK (1. Zlecenie na wykonanie przyłącza).
 8. W przypadku przyłącza wodociągowego zleć ZWiK wykonanie załączenia do sieci wodociągowej (16. Wniosek o złączenie z miejską siecią wodociągową).
 9. Przed zasypaniem przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej zgłoś w BOK dokonanie przeglądu technicznego przyłącza celem odbioru (3. Wniosek o odbiór techniczny częściowy).
 10. Po protokolarnym odbiorze przyłącza wodociągowego dokonywana jest instalacja wodomierza głównego.
 11. Złóż w BOK wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków (15. Wniosek o zawarcie umowy).
 12. Podpisz przygotowaną w BOK umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków (5. Ogólny wzór umowy o zaopatrzenie w wodę lub oprowadzanie ścieków).
 13. Zapoznaj się z obowiązującym na terenie Gminy Miejskiej Oława Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków (20. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków).

Wszystkie niezbędne druki dostępne w zakładce „Obsługa klienta„.
Pytania prosimy kierować do:
Biuro Obsługi Klienta (BOK)
55-200 Oława, ul. 3 Maja 30
Tel. 303-95-30, 303-95-37
Godziny pracy BOK:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 16:00.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.