Taryfikator za wodę i odprowadzanie ścieków

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Oława

W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy (tj. od dnia 05.09.2019 r. do dnia 04.09.2020 r.)

  1. Dla gospodarstw domowych i na cele socjalne:
– opłata za wodę 4,28 zł/m3
– opłata za odprowadzanie ścieków 7,97 zł/m3
  1. Dla pozostałych odbiorców:
– opłata za wodę 5,85 zł/m3
– opłata za odprowadzanie ścieków 7,97 zł/m3

W okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania nowej taryfy (tj. od dnia 05.09.2020 r. do dnia 04.09.2021 r.)

  1. Dla gospodarstw domowych i na cele socjalne:
– opłata za wodę 4,47 zł/m3
– opłata za odprowadzanie ścieków 8,20 zł/m3
  1. Dla pozostałych odbiorców:
– opłata za wodę 6,08 zł/m3
– opłata za odprowadzanie ścieków 8,20 zł/m3

W okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy (tj. od dnia 05.09.2021 r. do dnia 04.09.2022 r.)

  1. Dla gospodarstw domowych i na cele socjalne:
– opłata za wodę 4,60 zł/m3
– opłata za odprowadzanie ścieków 8,41 zł/m3
  1. Dla pozostałych odbiorców:
– opłata za wodę 6,21 zł/m3
– opłata za odprowadzanie ścieków 8,41 zł/m3

Powyższe ceny zawierają 8% podatku VAT.

Taryfa obowiązuje od 05.09.2019 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie uprzejmie informuje, iż jest obecnie w toku procedury ustanawiania nowej taryfy za wodę i ścieki z organem regulacyjnym – Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia  w życie nowej taryfy lub taryfy tymczasowej, wobec czego od dnia 05.09.2022 r. do czasu wprowadzenia nowej taryfy obowiązującymi są dotychczasowe ceny określone decyzją Nr WR.RZT.070.69.2019.MS z dnia 02.08.2019 r.

Załączone dokumenty:

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.