#

Kontrakt 5 Zwierzyniec

Budowa kanalizacji sanitarnej – Zwierzyniec

I.    Obszar działań Kontraktu:

1.    Mapa lokalizacyjna inwestycji:

 

2.    Spis ulic objęty Kontraktem:


II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

Koordynator Projektu: Pan Tomasz Kułakowski ,  tel. 71 303 95 36; e-mail: t.kulakowski@zwik.olawa.pl

2.    Inżynier Kontraktu:
EKOCENTRUM Sp. z o. o., ul. Budziszyńska 35/1,  54-434 Wrocław

3.    Wykonawca Kontraktu:
„WODGAZ”

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Partyzanckiej 54A, 45-802 Opole.

III.    Opis ogólny Kontraktu:

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia:
W rozwiązaniach kanalizacji sanitarnej zadania inwestycyjnego przyjęto system grawitacyjny i ciśnieniowy. Trasy kanałów poprowadzono w pasie dróg powiatowych, gminnych i w poboczach. Ścieki z zabudowań położonych w dzielnicy Zwierzyniec Duży zostaną doprowadzone poprzez kanalizację grawitacyjną i ciśnieniową do istniejącej kanalizacji ciśnieniowej i dalej do oczyszczalni ścieków. W ramach projektu przewidziano wykonanie 3 przepompowni ścieków wraz z układem automatyki, sterowania i monitoringu drogą radiową z centralnej dyspozytorni na oczyszczalni ścieków przy ul. Rybackiej w Oławie. Kontrakt realizowany będzie w oparciu o tzw. Czerwoną Książkę FIDIC
Kontrakt obejmuje budowę

Średnica i materiał Długość
Kanał sanitarno – grawitacyjny  z rury kanalizacyjnych PVCU lite dz. 200 mm SN 8 L = 1042 m
Kanał sanitarny – grawitacyjny z rury kanalizacyjnych PVCU lite dz 160 mm SN 8 L = 682  m
Przyłącza kanalizacji sanitarnej sztuk 12
Przyłącza kanalizacyjne  Ø 160 mm PVC SN 8 L = 309 m
Przyłącza kanalizacyjne  Ø 200 mm PVC SN 8 L = 54 m
Kanał sanitarno – ciśnieniowy z rury kanalizacyjnych ø 90 x5,4mm; SDR 17, PE100 L= 132 m
Przepompownia 3 szt

a)    Kluczowe daty inwestycji:
14.12.2010 r. –
ogłoszenie przetargu,
21.03.2011 r. – data podpisania umowy z Wykonawcą,
15.12.2011 r.  –  data Ukończenia Robót,

b)    Analiza postępu prac:

W dniu 02.04.2012 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanej inwestycji.  W chwili obecnej mieszkańcy mogą się wpinać do nowowybudowanych sieci.

IV.    Galeria

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.