#

Kontrakt 9b Renowacja studni

I. Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1. Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3  maja 30,
55-200 Oława

Koordynator Projektu: Pan Tomasz Kułakowski, tel. 71 303 95 36;
e-mail: t.kulakowski@zwik.olawa.pl

2. Wykonawca Kontraktu:
TECO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław.

II. Opis ogólny Kontraktu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie renowacji 147  istniejących studni zbiorczo-zaworowych kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z wymianą zaworów 2” i 3” na zawory 3” i wykonaniem systemu bezprzewodowego monitoringu  zamontowanych zaworów kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na osiedlu Zaodrze
w następujących ulicach miasta Oława:

1.   ul. Oleśnicka
2.   ul. Bażantowa
3.   ul. Brzozowa
4.   ul. Wierzbowa
5.   ul. Na Grobli
6.   ul. Kasztanowa
7.   ul. Odrzańska
8.   ul. Żurawia
9.   ul. Sokola
10. ul. Orla
11. ul. Nadbrzeżna
12. ul. Boczna

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

a) Kluczowe daty inwestycji:
19.02.2013 r. – ogłoszenie przetargu,
14.05.2013 r. – data podpisania kontraktu z Wykonawcą,
30.12.2013 r. – data Protokółu Odbioru Robót

b) Analiza postępu prac:

Inżynier w dniu 30.12.2013 r wydał Protokół Odbioru Robót natomiast w dniu 02.01.2014 r. Świadectwo Przejęcia Robót.

III. Galeria:

 

 

Załączone dokumenty

  1. Analiza postępu prac

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.