#

Kontrakt 8b Agregaty

Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych dla oczyszczalni ścieków

I.    Obszar działań Kontraktu:

foto

II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

2.    Wykonawca:
CAGEN Sp. z o.o. z siedziba przy ul.  ul. Telewizyjnej 3, 62 – 023 Koninko

III.    Opis ogólny Kontraktu:

 1.    Charakterystyka przedsięwzięcia:
Inwestycja zapewni pełne zabezpieczenie oczyszczalni ścieków w zakresie zasilania, co pozwoli na nieprzerwane prawidłowe oczyszczanie ścieków, a tym samym zapewnienie efektu ekologicznego związanego z zrzutem ścieków oczyszczonych i prawidłową przeróbkę osadów w technologii ATSO. Planowane do zamontowania agregaty umieszczone zostaną na terenie oczyszczalni ścieków. Jeden z agregatów zamontowany zostanie w budynku istniejącego agregatu, natomiast drugi jako wolnostojący pod wiatą. Agregaty zamontowane zostaną na wcześniej przygotowanych stanowiskach.

2.     Kluczowe daty inwestycji:
15.09.2014 r.  –
ukończenie budowy wiaty,
22.12,2014 r. –  podpisanie Kontraktu  na Dostawę i montaż agregatów prądotwórczych dla oczyszczalni ścieków
27.03.2015 r. – planowana data zakończenia inwestycji

 3.    Analiza postępu prac

29.04.2015 r.
Zamawiający dokonuje pozytywnego odbioru całości inwestycji w celu przekazania do użytkowania.

22.04.2015 r.
Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru całości inwestycji.

09.04.2015 r.
W dniu dzisiejszym przeprowadzono testy i próby rozruchowe agregatów prądotwórczych.
Dla obu agregatów testy i próby wypadły pozytywnie.

26.03.2015 r.
W dniu dzisiejszym dostarczono agregaty prądotwórcze.

29.12.2014 r.
W dniu dzisiejszym został przekazany teren budowy do montażu. Trwają prace organizacyjne Wykonawcy.

22.12.2014 r.
W dniu dzisiejszym w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Oławie podpisano umowę na realizację Kontraktu.
Wykonawca prowadzi prace organizacyjne.

 4.    Galeria

Ta strona została wyświetlona już 4240 razy
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.