#

Kontrakt 8a Oczyszczalnia

 Dostawa i montaż zintegrowanej instalacji do separacji
i płukania piasku na oczyszczalni ścieków

I.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

3.    Wykonawca Kontraktu:
Huber Technology Sp. z o.o. ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa

II.    Opis ogólny Kontraktu:

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia:
Przedmiotem Kontraktu – dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego urządzenia do separacji, płukania i odwadniania piasku dostarczonego z dwóch piaskowników pionowych w formie pulpy piaskowej.
— Urządzenie zostało zamontowane w pomieszczeniu i w miejscu starego separatora piasku na oczyszczalni ścieków  w Oławie ( w pomieszczeniu zamontowana jest także prasa  skratek ).
— Odpływ pulpy piaskowej z każdego piaskownika odbywa się rurociągiem  zakończonym w pomieszczeniu separatora zasuwą  z napędem pneumatycznym. Za zasuwami oba rurociągi łączą się i jednym przewodem doprowadzone są do separatora piasku.
— Spust pulpy piaskowej odbywa się kolejno z każdego piaskownika po otwarciu zasuwy. Zasuwa sterowana jest czasowo. Sygnał otwarcia zasuwy wysyłany jest szafy sterowniczej umieszczonej w pomieszczeniu sterowni ( pomieszczenie sąsiadujące z pomieszczeniem separatora ).
— Odpływ wody z separacji piasku odbywa się poprzez pompę zatapialną zamontowaną w pomieszczeniu separatora.

a)    Kluczowe daty inwestycji:
20.10. 2008 r. –
data podpisania kontraktu z Wykonawcą,
20.12.2008 r . – data Ukończenia Robót.

d)    Analiza postępu prac:
Kontrakt zrealizowany

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.