#

Kontrakt 9a Renowacja kanalizacji

I. Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1. Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3  maja 30,  55-200 Oława

Koordynator Projektu: Pan Tomasz Kułakowski, tel. 71 303 95 36;
e-mail: t.kulakowski@zwik.olawa.pl

2. Wykonawca Kontraktu:
BLEJKAN Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Łukasińskiego 116, 71-215 Szczecin – Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe AKWA J. Biskup, S. Owczarek, Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Ignacego Paderewskiego 21, 41-810 Zabrze – Partner Konsorcjum

II. Opis ogólny Kontraktu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie renowacji około 6,2 km kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach miasta Oława:

1.    ul. Janowskiego,
2.    ul. Zwierzyniecka,
3.    ul. Rybacka,
4.    ul. Iwaszkiewicza,
5.    pl. Zamkowy,
6.    ul. Wrocławska,
7.    ul. Brzeska,
8.    ul. Rzeźnicza,
9.    ul. Kościuszki,
10.  pl. Starozamkowy,
11.  ul. Pałacowa,
12.  ul. Kopernika,
13.  pl. Piłsudskiego,
14.  ul. Wałowa
15.  ul. Karola Miarki.
16.  ul. Lipowa,
17.  ul. Gazowa
18.  ul. Kamienna
19.  ul. Warszawska– Miłosza – Gałczyńskiego- Słowackiego – Norwida – Mickiewicza
20.  ul. Opolska
21.  ul. Kasprowicza
22.  ul. Okólna
23.  ul. Chrobrego
24.  ul. Wiejska
25.  ul. 11 Listopada
26.  ul. Andersa

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, w ramach  Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

a) Kluczowe daty inwestycji:

14.02.2013 r. – ogłoszenie przetargu,
20.05.2013 r. – data podpisania kontraktu z Wykonawcą,
18.12.2013 r. –  data Protokołu Odbioru Robót

b) Analiza postępu prac:

  Get Adobe Flash player

Kanał przed instalacją rękawa

  Get Adobe Flash player

Kanał po instalacji rękawa

18.12.2013 r.
W dniu 18.12.2013 r. Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia Robót oraz Protokół Odbioru Końcowego.


III. Galeria:

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.