#

Kontrakt 3a Łącznik ul. Zacisznej

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nowy Górnik
i łącznika drogowego do ulicy Zacisznej

I.    Obszar działań Kontraktu:

1.    Spis ulic objęty Kontraktem:


II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów

i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

2.    Inżynier Kontraktu:
Biuro Inwestorskie Janusz Rybka ul. Podwale 17B/1A, 50-043 Wrocław

3.    Wykonawca Kontraktu:
„Complex-Bud” Leon Szuturma, ul. Wiśniowa 8, 55-230 Jelcz – Laskowice

III.    Opis ogólny Kontraktu:

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia:

Sieć wodociągowa.
Projektowany rurociąg stanowi rozbudowę istniejącego miejskiego wodociągu w Oławie na osiedlu Nowy Górnik. Ma ona za zadanie umożliwienie zaopatrzenia w wodę dla planowanej zabudowy jednorodzinnej wzdłuż ulicy M.Rodziewiczówny. Inwestycja obejmuje wodociąg o łącznej długości 148,68m

Sieć kanalizacji sanitarnej.
Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie ścieków sanitarnych w rejonie ul. Nowy Górnik oraz łącznika drogowego do ulicy Zacisznej.
Łącznie inwestycja obejmuje:
– kanały grawitacyjne L = 1297,93 m
– odgałęzienia kanałów grawitacyjnych do granicy posesji  L = 211,70 m
– kanały tłoczne  L = 446,09 m
ŁĄCZNIE SIEĆ L = 1955,72 m
– przepompownia ścieków sztuk 1
– studnie grawitacyjne sztuk 32

a)    Kluczowe daty inwestycji:
30.09.2009 r. –
data podpisania kontraktu z Wykonawcą,
31.12.2009 r.   – data Ukończenia Robót wg Kontraktu,
22.07.2010r. – faktyczne zakończenie robót.

W chwili obecnej mieszkańcy mogą się wpinać do nowowybudowanych sieci

b)    Analiza postępu prac:
22 lipca 2010 roku Inżynier w obecności Wykonawcy oraz Zamawiającego dokonał odbioru inwestycji pn„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nowy Górnik i łącznika drogowego do ulicy Zacisznej” w ramach Kontraktu 2, Zadanie 3a w następstwie zostało wystawione i podpisane przez strony Kontraktu Świadectwo Przejęcia Robót

IV.    Galeria

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.