#

Kontrakt 4 Strzelna – Lipowa

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Strzelna – Lipowa

I.    Obszar działań Kontraktu:

1.    Mapa lokalizacyjna inwestycji:

2.    Spis ulic objęty Kontraktem:


II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.   Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

Koordynator Kontraktu : Janusz Gęsior, tel: 664 979 159

2.    Inżynier Kontraktu:
MKD Marek Kareta-Dmochowski, Marcinkowice, Św. Marcina 4, 55-200 Oława

3.    Wykonawca Kontraktu:
ELBAN P.P.U.H Spółka z o.o. ul. Wrocławska 80, Żerniki Wrocławskie, 55-010 Św. Katarzyna

III.    Opis ogólny Kontraktu:

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia:
Przewidziano wpięcie nowoprojektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Lipowej.
Kontrakt obejmuje budowę

Średnica i materiał Długość
Wodociąg z  rur  Ø 110 PEHD PN 10 L= 38,0 m
Wodociąg z  rur  Ø 90 PEHD PN 10 L= 94,0 m
Wodociąg z  rur  Ø 63 PEHD PN 10 L= 17,0 m
Wodociąg z  rur  Ø 40 PEHD PN 10 L= 21,0 m

W rozwiązaniach kanalizacji sanitarnej zadania inwestycyjnego przyjęto grawitacyjny system odprowadzania ścieków. Trasy kanałów poprowadzono w pasie drogi powiatowej oraz w pasie dróg gminnych.  Ścieki z zabudowań położonych w rejonie ulic  Strzelnej i Lipowej będą doprowadzone z nowopowstałej kanalizacji grawitacyjnej do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w ulicy Lipowej i dalej do oczyszczalni ścieków.

Średnica i materiał Długość
Kanały grawitacyjne PVC – U lite Dz 200 mm SN 8 L = 585 m
Kanały grawitacyjne PVC – U lite Dz 160 mm SN 8 L = 302  m

a)    Kluczowe daty inwestycji:
22.04.2010 r. –
ogłoszenie przetargu,
22.06.2010 r. – data podpisania kontratku z Wykonawcą,
09.07.2010 r. – rozpoczęcie robót,
31.12.2010 r.   – data ukończenia Robót.

W chwili obecnej mieszkańcy mogą się wpinać do nowowybudowanych sieci

b)    Analiza postępu prac:
30.12.2010 roku Inżynier w obecności Wykonawcy oraz Zamawiającego dokonał odbioru przedmiotowej inwestycji. W następstwie zostało wystawione i podpisane przez strony Kontraktu Świadectwo Przejęcia Robót.

IV.    Galeria


Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.