#

Kontrakt 7 Wymiana rurociągu

 Przebudowa rurociągu przesyłu wody surowej 

essay proofreading companies

I.    Obszar działań Kontraktu:

 1.    Mapa lokalizacyjna inwestycji:
new media


 

II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

Koordynator Projektu: Piotr Kusiak ,  tel. 71 303 95 21; e-mail: p.kusiak@zwik.olawa.pl

2.    Inżynier Kontraktu:
EKOCENTRUM Sp. z o. o., ul. Budziszyńska 35/1,  54-434 Wrocław

3.    Wykonawca Kontraktu:
ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 45, 61-016 Poznań

III.    Opis

ogólny Kontraktu:

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia:
Celem działań inwestycyjnych jest kompleksowe uregulowanie gospodarki wodociągowej w Gminie Miejskiej Oława, a w szczególności dla przedmiotowego zadania zmniejszenie niedoborów ilościowych i jakościowych występujących w systemie gospodarki wodnej poprzez penessays com wymianę rurociągów tłocznych wody surowej (z rur stalowych na rury PEHD) prowadzących z eksploatowanych studni głębinowych do SUW w Nowym Otoku oraz wybudowanie nowych odcinków sieci wodociągowej z ponownie uruchamianych studni głębinowych.
Zestawienie długości wykonanych sieci:

Produkt Wielkość Ilość Jednostka
PE100 SDR 17 (PN 10) 110 x 6,6   67,52  m
PE100 SDR 17 (PN 10) 160 x 9,5  341,92  m
PE100 SDR 17 (PN 10) 200 x 11,9  208,80 m
PE100 SDR 17 (PN 10) 225 x 13,4  649,78  m
PE100 SDR 17 (PN 10) 315 x 18,7  1315,64 m
PE100 SDR 11 (PN 16) 315 x 28,6  30,90 m
PE100 SDR 17 (PN 10) 400 x 23,7  2586,00 m
PE100 SDR 17 (PN 10) 500 x 29,7  943,08 m

Łacznie wykonoano ok  6,1 Km

a)    Kluczowe daty inwestycji:
31.12.2010 r. –
data ogłoszenia przetargu:
30.03.2011 r. –
data podpisania kontraktu z Wykonawcą,
26.04.2011 r. – rozpoczęcie inwestycji,
15.12.2011 r–  termin zakończenia inwestycji.

b)    Analiza postępu prac:

28.05.2012r.
Informujemy, iż w dniu 28.05.2012r. Spóła otrzymała od Powiatowego  Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie  zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych przedmiotowej inwestycji.

10.01.2012 r.
W dniu 10.01.2012.r. została powołana Komisja Odbiorowa w składzie Przedstawiciele Zamawiającego, Przedstawiciele Wykonawcy oraz Inżynier Kontraktu. Komisja dokonała oględzin Terenu Budowy oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej w rezultacie został podpisany Protokół Odbioru Końcowego Robót oraz wystawiono Świadectwo Przejęcia Robót.

III.    Galeria


Załączone dokumenty

  1. Mapa ewidencyjna Kontakt 7

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.