#

Kontrakt 8c Układ odbioru ścieków

Budowa układu odbioru osadów i piasku pochodzącego z czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej

I.    Obszar działań Kontraktu:

II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

III.    Opis ogólny Kontraktu:

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia:
Planowana inwestycja umożliwi kompleksowe rozwiązanie problemu odbioru i zagospodarowania osadów i ścieków pochodzących z czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej. W  ramach inwestycji planuje się wykonanie punktu zrzutu mieszaniny osadów i ścieków, mechanicznego rozdzielenia skratek i piasku. Skratki zrzucane do kontenera składowane byłyby na składowisku odpadów, natomiast piasek transportowany byłby do zamontowanego w ramach Projektu separatora i płuczki piasku. Piasek zgodnie z posiadanym atestem PZH wykorzystywany byłby w trakcie prac na sieci kanalizacyjn

2.    Analiza postępu prac
Przeprowadzone postępowania przetargowe nie doprowadziły do wyboru wykonawcy kontraktu. Zaproponowane w ofertach przetargowych ceny za realizację kontraktu znacznie przewyższały kwotę, którą Spółka zamierzała przeznaczyć na realizację inwestycji i były niezasadne z ekonomicznego punktu widzenia w stosunku do planowanego do uzyskania efektu. Wobec powyższego podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji kontraktu. Decyzja została zatwierdzona przez WFOŚiGW.

 

Ta strona została wyświetlona już 3968 razy
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.