#

Kontrakt 8d Optymalizacja procesów oś

Optymalizacja procesu oczyszczania ścieków w części mechaniczno-biologicznej  w zakresie gospodarowania osadem nadmiernym w powiązaniu z wymogami technologii ATSO

I.    Obszar działań Kontraktu:

II.    Strony uczestniczące w Kontrakcie:

1.    Instytucja Zarządzająca – Zamawiający:
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

2..    Wykonawca:
FORSYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedziba przy ul. Robotniczej 72, 53-0608 Wrocław

III.    Opis ogólny Kontraktu:

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia:
Inwestycja związana jest w dużej mierze z wykonaniem systemu automatyki w zakresie sterowania prawidłowym rozdziałem strumienia osadu nadmiernego w powiązaniu  z wymogami ze strony zabudowanego procesu ATSO. Realizacja umożliwi utrzymanie założonego efektu ekologicznego.

2.     Kluczowe daty inwestycji:
19.03,2015 r. –  podpisanie Kontraktu
22.06.2015 r. – planowana data zakończenia inwestycji

 3.    Analiza postępu prac

08.07.2015 r.
Zamawiający dokonuje pozytywnego odbioru całości inwestycji w celu przekazania do użytkowania.

02.07.2015 r.
Wykonawca zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru końcowego.

27.05.2015 r.
Zamawiający, po weryfikacji Projektu Wykonawczego, przekazał Wykonawcy swoje uwagi do przedmiotowego dokumentu.

22.05.2015 r.
Wykonawca przekazał do akceptacji Projekt Wykonawczy.

14.05.2015 r.
Na spotkaniu roboczym w dniu 14.05.2015 r. omówiono uwagi i oczekiwania Zamawiającego dotyczące algorytmów sterowania i monitoringu pracy urządzeń.

06.05.2015 r.
Wykonawca przeprowadził na obiektach oczyszczalni ścieków (osadniki wtórne) testy układów pomiarowych mierzących warstwę osadu w osadnikach wtórnych. Testy wykazały, iż planowane do zainstalowania układy pomiarowe spełnią swoje zadanie.

30.04.2015 r.
Wykonawca przekazał celem akceptacji, algorytmy sterowania urządzeniami i procesami technologicznymi.

24.04.2015 r.
Zamawiający zaakceptował ogólną koncepcję projektową oraz harmonogram prac.

22.04.2015 r.
Wykonawca przekazał celem akceptacji ogólną koncepcję projektową oraz harmonogram prac.

14.04.2015 r.
Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji wykonawczej.

25.03.2015 r.
W dniu dzisiejszym nastąpiło przekazanie terenu, obiektów na/w których realizowany ma być przedmiot umowy.

19.03.2015 r.
W dniu dzisiejszym została podpisana Umowa z Wykonawcą Kontraktu. W chwili obecnej Wykonawca prowadzi prace organizacyjne w celu rozpoczęcia prac.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.