Fundusze Unijne

Czytaj więcej

Opublikowany: 28, listopad, 2014, przez: Adam Nowak

28.11.2014 – awaria na sieci wodociągowej ul. 1 Maja, ul. Kamienna

W związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 28 listopada 2014 r.  została wstrzymana dostawa wody do budynków przy ul. 1 Maja 36A, 38, 38A oraz ul. Kamiennej 1, 3, 5a, 7, 9, 11. Przewidywany czas usunięcia awarii godz. 14:00.

Awaria została usunięta, dostawę wody wznowiono o godz. 10:00

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Opublikowany: 2, październik, 2014, przez: Adam Nowak

2.10.2014 r. awaria na sieci wodociągowej ul. Stalowa

Informujemy, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 2 października 2014 r. tj. czwartek w godz. od 12:45 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców przy ul. Stalowej.

Awaria została usunięta, dostawę wody wznowiono o godz. 13:20.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Opublikowany: 24, wrzesień, 2014, przez: Adam Nowak

25.09.2014 r. – prace na sieci wodociągowej ul. Portowa

Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej, w dniu 25 września (czwartek) od godziny 8:00 do godziny 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców przy ul. Portowej 1A. 3, 5.

Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę do celów gospodarczych.

Prace na sieci zostały zakończone, dostawę wody wznowiono o godz. 12:00.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Opublikowany: 9, wrzesień, 2014, przez: Adam Nowak

10.09.2014 r. – prace na sieci wodociągowej ul. Portowa

Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej, w dniu 10 września (środa) od godziny 8:00 do godziny 11:00  nastąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców przy ul. Portowej.

Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę do celów gospodarczych.

Prace na sieci wodociągowej zostały zakończone, dostawę wody wznowiono o godz. 9:40

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Opublikowany: 12, sierpień, 2014, przez: Adam Nowak

13.08.2014 r. prace na sieci wodociągowej – ul. Zwierzyniec Duży

W związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 13 sierpnia (tj. środa) od godziny 10:00 do godziny 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców przy ul. Zwierzyniec Duży 1, 3, 5, 7, 7A.

Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę do celów gospodarczych.

Prace na sieci wodociągowej zostały zakończone, dostawę wody wznowiono o godz. 14:00.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Opublikowany: 11, sierpień, 2014, przez: Adam Nowak

ZWiK kontroluje kanalizację sanitarną pod kątem nielegalnego wprowadzania wód opadowych i drenażowych.

Informujemy, że w ramach bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej ZWiK Sp. z o.o.  w Oławie przystępuje do wzmożonych  kontroli celem zbadania przypadków nielegalnych podłączeń, w tym występowania zrzutu deszczówki i wód drenażowych.

Przypominamy, że kanalizacja sanitarna na terenie naszego miasta jest przeznaczona wyłącznie do odprowadzania ścieków komunalnych. Jej przepustowość nie jest zaprojektowana do przyjmowania wielokrotnie większych przepływów, powstających w czasie opadów atmosferycznych. Konsekwencją tego jest lokalne spiętrzenie i wypływ ścieków ze studzienek kanalizacyjnych np. w piwnicach domów, co naraża naszych Usługobiorców na stres i straty materialne. Wzmożone napływy mieszaniny ścieków i wód opadowych do oczyszczalni ścieków powodują trudności w eksploatacji urządzeń. W rezultacie generowane są dodatkowe koszty, które w kolejnym okresie taryfowym powodują wzrost opłat z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zwracamy uwagę, że w zawieranych z ZWiK Sp. z o.o. w Oławie umowach o odprowadzanie ścieków, odprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione. Tym samym wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej rur spustowych odprowadzających wodę z dachów, wpustów odwadniających place czy parkingi, kratek ściekowych na zewnątrz budynków, drenaży opaskowych, itp. są niezgodne z prawem (nielegalne) i zabronione zgodnie z art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (tekst jednolity z 12 czerwca 2006 r., Dz.U. Nr 123, poz. 858 wraz z późniejszymi zmianami). Zgodnie natomiast z art. 28 ust. 4 i ust. 4a tejże ustawy sankcją za to jest ograniczenie wolności albo grzywna w wysokości do 10 000 zł.

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przyłączenia nieruchomości celem wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej właściciel nieruchomości przyłączonej zostanie pisemnie wezwany przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie do niezwłocznego trwałego odłączenia rur oraz zostanie on obciążony kosztami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli.

Prosimy o sprawdzenie stanu posiadanych podłączeń.

Przydatne informacje

Telefon alarmowy: 977

Zapraszamy do odwiedzenia naszego internetowego Biura Obsługi Klienta

Informacje teleadresowe

Usługa zadymiania

BASIA

Kompleksowe przyłącza wodno kanalizacyjne

Biuletyn informacji publicznej

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.